Byggekostnadene er på full fart oppover. Ferske tall fra SSB viser en økning i arbeidskraftkostnadene i byggebransjen på hele 2,8 prosent fra 2. til 3. kvartal i år.

Bolighandel1: Selg uten megler

Til sammenligning hadde man en nedgang på 0,4 prosent i samme periode ifjor.

- Vil fortsette
- Dette reflekterer økt aktivitet i byggenæringen, og det vil nok fortsette. Kampen om arbeidskraften vil ikke bli mindre i 2012 og 2013, sier sjeføkonom Kjell Senneset i Prognosesenteret til Nettavisen.

Han tar forbehold om en dramatisk utvkling på krisen i Europa.

Mange har bekymret seg for utviklingen av en boligboble i Norge. En økning i byggekostnadene er en av faktorene som bidrar til veksten i boligprisene.

For høye priser?
Etter finanskrisen i 2008 var bekymringen at det ikke ville bli bygget nok nye boliger til å møte etterspørselen. Nå har nybyggingen tatt seg kraftig opp, og bekymringen går på at veksten i boligprisene er for høye, og at det kan ende med et boligkrakk.

Selv om økningen det siste kvartalet har vært stor, er det ikke så stor økning målt over det siste året - 4,3 prosent. Dette avviker ikke veldig fra den generelle lønnsveksten i samfunnet.

Men Senneset peker på et generelt problem i bransjen, nemlig lav produktivitet.

Produktivitetsproblem
Ifølge Senneset fikk man ikke noen vesentlig nedgang i lønnskostnadene i bransjen under finanskrisen, og nå som aktiviteten har tatt seg opp igjen, stiger lønningene videre fra et høyt nivå.

Hvordan veksten vil bli videre, vil avhenge blant annet av hvor mye vi får tak i av utenlandsk arbeidskraft, tror han.

Senneset peker på et problem som har heftet ved bygge- og anleggsbransjen lenge, nemlig lav produktivitet. Fordi bransjen er så arbeidskraftintensiv, så slår dette kraftig ut i økte priser når lønningene stiger.

Tabellen viser utviklingen i arbeidskraftkostnader i bygg- og anleggsbransjen de siste fem årene. (Målt i 3. kvartal,sammenlignet med samme tidspunkt året før).

2011

2010

2009

2008

2007

2006

4,3%

1,9%

2,8%

4,8%

4,8%

5,0%

Mye av den utenlandske arbeidskraften er rimeligere enn den norske. Paradoksalt nok kan det likevel være slik at nettopp denne arbeidskraftbruken hindrer produktivitetsvekst.

Billig arbeidskraft
Dårlig kommunikasjon på prosjektene som følge av språkproblemer kan ha resultert i feil og mangler.

- Det har vært mange byggefeil, og det koster å rette opp, sier Senneset.

Uavhengig av andelen utenlandsk arbeidskraft, kan problemer med logistikken på byggeplassen gi produktivitetstap, tror Senneset.

- Noen hevder at 30-40 prosent av tiden på byggeplassen går med til «plunder og heft», sier Senneset, og viser til at det på mange byggeplasser er 15 -20 aktører involvert.

Skjerpede krav
Andre mulige årsaker til «produktivitetsproblemet» kan være at kvalitetsheving på byggene som følge av nye forskrifter ikke registreres. Det siste er nye omstridte energikrav og krav om universell utforming, noe som innebærer at alle leiligheter må bygges med bad store nok til at rullestolbrukere kan bo i leiligheten.

Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene synes ikke veksten i arbeidskraftkostnadnee er alarmerende.

- Dette er ikke mer enn det som følger av lønnsoppgjøret, sier han til Nettavisen.

- Helt greie tall
Jæger viser til at tallene ifjor var unormale, i den forstand at de reflekterte nedgang i aktiviteten som følge av finanskrisen i 2008 og 2009.

Jæger poengterer at Boligprodusentene lenge har advart om at boligbyggingen er alt for lav, og at det fortsatt bygges for lite.

- Befolkningsveksten skulle tilsi bygging av 38.000 boliger i året, sier Jæger til Nettavisen.

I år kommer boligbyggingen opp mot 30.000 enheter.

Underskudd lenge
Økt aktivitet gir naturlig nok økte priser.

- Vi har bygget for lite for lenge, sier han.

Når det gjelder spørsmålet om produktivitet i bransjen, sier Jæger at han ikke utelukker at bransjen kan slite med dette, men at han savner en måte å måle produktiviteten på som bransjen forstår.

Gjeldende tall fra SSB er ikke nødvendigvis gode nok.

- Ingen har klart å forklare meg produktivitet slik at bedriftene kjenner seg igjen i det. Mange av medlemsedriftene mener at deres produktivitet ikke har falt, sier han.

Blant endringene som kan ha påvirket bransjens produktivitet er:

  • Økt bruk av underentrepriser - flere innleide og færre egne ansatte
  • Økt byråkrati og administrasjon knyttet til stadig nye byggekrav fra myndighetene

Selge? Finn billigste megler på MittOppdrag.no