Gå til sidens hovedinnhold

- En klar overraskelse

Ledigheten i USA faller og det forsvinner langt færre jobber.

Arbeidmarkedsrapporten fra USA overrasker positivt. Rapporten blir omtalt som de viktigste makrotallene i løpet av måneden og setter sitt preg på markedene.

NA24 - din næringslivsavis

Arbeidsdepartementet kan nå vise til at arbeidsledigheten falt til 10 prosent i november mot 10,2 prosent i oktober. Samtidig var nedgangen i sysselsettingen også en positivt overraskelse. I november falt sysselsettingen med kun 11.000 personer.

Økonomene hadde forventet et fall i sysselsettingen på 125.000 i november, mens ledigheten var forventet å ligge uendret på 10,2 prosent.

Det viser tall fra Bloomberg. Selv de mest optimistiske økonomene som ble spurt i undersøkelsene til Bloomberg hadde ikke ventet denne utviklingen. Samlet deltok 82 økonomer og det mest optimistiske estimatet for fallet i sysselsettingen lå på 30.000, mens de mest pessimistiske ventet at 180.000 jobber ville forsvinne.

- En klar overraskelse
I DnB Nor Markets ventet økonomene at 175.000 arbeidsplasser vill forsvinne.

- Tallene var en klar positiv overraskelse. Bedringen i arbeidsmarkedet fortsetter og ser ut til å tilta i styrke. Fra mars (da sysselsettingen falt med i overkant av 700.000) har fallet i sysselsettingen avtatt måned for måned og det ligger an til oppgang i desember. Det var også positivt at ledigheten falt. Vi er likevel ikke helt overbevist om at ledighetstoppen er passert. Arbeidstiden har begynt å øke, noe som kan gå på bekostning av nye jobber fremover, skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i DnB Nor Markets i en kommentar.

Når det gjelder arbeidsledighetene ventet de mest optimistiske økonomene at ledigheten ville falle til 9,9 prosent, mens de mer pessimistiske hadde sett for seg en økning i ledighetsraten til 10,4 prosent.

Kraftige revideringer
Arbeidsledighetsraten forble urevidert på 10,2 prosent i oktober, mens fallet i sysselsettingen falt til 111.000 fra 190.000 som opprinnelig ble meldt. I september ble fallet i sysselsettingen utenfor jordbruket revidert til 139.000 fra 219.000 som var det forrige anslaget.

I november steg gjennomsnittlig arbeidsuke med 0,2 timer til 33,2 timer, mens gjennomsnittlig timelønn steg 0,01 prosent til 18,74 dollar.

Innen vareproduserende sektor forsvant det 69.000 jobber i november av disse forsvant 27.000 fra bygg- og anlegg, mens 41.000 fabrikkjobber forsvant. Tjenestesektoren kan vise en langt bedre utvikling og der økte antall jobber med 58.000.

Antall midlertidige ansatte innen servicesektoren benyttes som en indikator på utviklingen i arbeidsmarkedet i tiden fremover. Dette antallet økte med 52.000 i november og har siden juli steget med 117.000 de siste månedene.

Kommentarer til denne saken