Her er kommunen som knapt har hørt om arbeidsledighet. - Vi har et påtrykk av folk som gjerne vil flytte hit, sier næringsutvikleren.

Arbeidsledigheten har i januar nådd 3,4 prosent, men ta en kikk på norgeskartet lenger ned. Mens ledigheten er stigende mange steder i landet og i flere fylker har nådd over 4 prosent, er det markert lavere ledighet deler av landet.

Kun 1,5 prosent ledighet

Troms og Oppland er fylkene med lavest ledighet nå. Her er bare 2,4 prosent av arbeidsstyrken helt ledige.

Vang kommune i Valdres er en av kommunene som bidrar til å løfte Oppland opp som et fylke mot strømmen på ledighetsstatistikken. Her var det i januar 13 helt ledige. De utgjorde 1,5 prosent av arbeidsstyrken.

Ringer fra Rogaland

Kommunen har beskjedne 1600 innbyggere, men et blomstrende næringsliv og en kommunal sektor som trenger mer arbeidskraft.

Nå får de blant annet telefoner fra kriserammede Rogaland fra folk som ser etter jobb og er villige til å flytte.

Bruker bygdas unge

- Vi har gitt ungdommen selv mulighet til å sette fokus på hva som er viktig, sier ordfører Vidar Eltun (Ap) når Nettavisen ber ham forklare hvilke grep kommunen tar for å skape vekst og utvikling.

(Artikkelen fortsetter under kartet)

Kommunen forsøker ikke bare å rekruttere én og én, men prøver å få familier, par og venner til å flytte til bygda ved å lokke med et variert jobbtilbud i fellesannonser.

Har 35 ledige stillinger

I skrivende stund har privat og offentlig sektor rundt 35 ledige stillinger. Flere av dem er listet opp i en felles stillingsannonse. Fjellfører, snekkere, tømrer, miljøarbeider, personlig assistent, barnevernspedagog, rørlegger og kokk er noen av jobbene.

Landbruk og reiseliv er viktige næringer i bygda. Vang er blant annet vertskap for festivalen Vinjerock i juli, som i år kan feire ti år, de har et asylmottak med 150 beboere, og de har et miljø som nå vil satse på gjenvinningsprodukter, for å nevne noe.

Ordføreren har tro på at kommunen skal klare å gå mot strømmen. Nå er utfordringen blant annet å utvide boligtilbudet, slik at kommunen kan klare målsettingen om en befolkningsvekst på 100 innbyggere før 2020.

- En vanvittig respons

- Det er et veldig engasjement i bygda, og vi har et påtrykk av folk som gjerne vil flytte hit og jobbe her. Akkurat nå har jeg rundt 100 personer som ønsker å flytte hit. Det har vært en vanvittig respons. Vi hadde for eksempel 25 søkere til en kommunal stilling som personalkonsulent, forteller næringsutvikler Dag Inge Bruflot i selskapet Innovangsjon.Store geografiske forskjeller

Kraftig fall i oljeinvesteringer, svak kronekurs og lav rente gir store forskjeller i utviklingen på arbeidsmarkedet i ulike deler av landet, skriver NAV i sin januaroversikt.

Vest-Agder, Rogaland, Aust-Agder og Hordaland er fylkene med størst prosentvis økning i bruttoledigheten fra desember til januar, justert for normale sesongvariasjoner. I Nord-Trøndelag, Nordland, Akershus og Østfold falt bruttoledigheten i januar.

Om man sammenligner med januar i fjor er det i Rogaland at bruttoledigheten har økt mest, nemlig 83 prosent. Deretter følger Hordaland og Møre og Romsdal med henholdsvis 40 og 33 prosent. Disse fylkene er hardt rammet av aktivitetsfallet i oljesektoren.

Hedmark har hatt den største nedgangen i bruttoledigheten det siste året (- 4 prosent).

Ved utgangen av januar var bruttoledigheten høyest i Aust- Agder (5,6) og Rogaland (5,5). Sogn og Fjordane, Oppland og Troms har den laveste bruttoledigheten, alle med 2,8 prosent av arbeidsstyrken, ifølge NAV.