Den siste uken kom det 465.000 nye søknader om ledighetstrygd i USA. Det var en økning fra 453.000 uken før.

Det var også et høyere tall enn analytikerne jevnt over hadde sett for seg. Ifølge Briefing.com ventet de i snitt at antallet skulle være 450.000.

Tallet illustrerer at det har vært laber utvikling i det amerikanske jobbmarkedet de siste månedene. Antallet ledighetssøknader økte kraftig i 2008 og nådde en topp nær 650.000 i uken på begynnelsen av fjoråret. Deretter bedret tallene seg frem til høsten i fjor, men siden november i fjor har det ikke vært noen klar tendens.

Oslo Børs, som allerede lå i minus, falt ytterligere etter at tallene ble kjent. Et kvarter senere er Hovedindeksen ned 0,8 prosent til 373 poeng.

Også andre europeiske børser utviklet seg negativt etter at jobbtallene ble kjent.