Mangelen på gode ledere vil bli kritisk dersom ikke norske selskaper ikke blir bedre på å dyrke fram, og ta vare på, egne ledertalenter, skriver HR Norge i en melding.

Ledertørke i framtiden er den største bekymringen blant Human Resource ledere over hele Europa. 56 prosent opplever en kritisk mangel på talenter til å overta lederposisjoner, viser en undersøkelse gjennomført for Boston Consulting Group (BCG) og HR Norges globale overbygning WFPMA.

Lave lederlønninger
Norske lederlønninger er ikke høye nok til at vi kan kjøpe oss ut av problemene.

- Om noen år vil vi ha en annen etnisk komposisjon av ledere i Norge. De vil være mer mobile og lettere forsvinne til utlandet hvis de ikke får tillit og muligheter her hjemme, advarer Even Bolstad, daglig leder i HR Norge.

Det er ikke lenger slik at lederne blir hentet inn fra bedriften på andre siden av veien. Det er en tydelig trend at stadig flere virksomheter jakter etter de beste kandidatene over hele verden.

- Vi må være obs på en kraftig økt konkurranse i arbeidsmarkedet: Andre land kommer også til å rekruttere mer hos oss, sier Bolstad.

Henger ikke med
- Undersøkelsen gir flere forklaringer på at så mange nå mener lederutvikling er hovedutfordringen i sin virksomhet, skriver Rune Jacobsen, seniorpartner i BCG, i en melding.

Og han fortsetter:

- Mange ledere er i ferd med å bli erstattet på grunn av alder. Vi har lenge visst at europeisk arbeidsliv får færre arbeidstakere de neste årene. Likevel er det mange som ikke har tatt dette innover seg.

Undersøkelsen viser videre at det er tydelig sammenheng mellom langsiktige planer og forretningsmessige resultater. Jacobsen er kritisk til at mange tilsynelatende ikke klarer å ha flere tanker i hodet samtidig.

- HR-lederne i undersøkelsen er aller mest opptatt av talent. Da er det viktig å fokusere på helheten og alle andre virkemidler som bygger opp under virksomhetens behov. Man må jobbe mer med både alderssammensetningen, fleksibilitet og lederutvikling, råder han.

Hjemmelig fremtid
Undersøkelsen viser at europeiske foretak henter over halvparten av sine ledere utenfra. Even Bolstad, daglig leder i HR Norge, ser både fordeler og ulemper i de norske bedriftenes internkultur.

- Det gir et stort potensial for forbedringer. Det er viktig å verdsette kompetansen hos dem man allerede har og synliggjøre for den enkelte at han eller hun kan ha en fremtid i selskapet, mener Bolstad.

Tilbakemelding, oppfølging og utvikling øker med andre ord muligheten for å holde på talenter til tross for konkurranse. I arbeidet med å utvikle talentene har mange norske arbeidsplasser et stort fortrinn:

– De fleste av oss er på arbeidsplasser med mange ansatte. Det gir bedre muligheter for interne utviklingsprogrammer, sier Bolstad.

Rune Jacobsen, seniorpartner i BCG, er enig med Bolstad, men understreker at ikke alt foregår i fremtiden.

- Samtidig må man ikke glemme de lederne man allerede har, en del ledere er fanget i en gammeldags tradisjon. Norske ledere må utvikle seg og bygge kompetanse for å møte en ny hverdag, sier Jacobsen.

Les flere saker på NA24