Oslo (ANB): Det går fram av en omfattende rapport som arbeidsgiverforeningen Spekter legger fram fredag denne uken. Bare én av fem toppledere som er intervjuet gjennom Spekters arbeidsgiverbarometer er helt eller delvis enig i at nyutdannede unge mennesker er godt nok forberedt på å gå ut i arbeidslivet.

Administrerende direktør Lars Haukaas i Spekter mener resultatet av undersøkelsen bekrefter at offentlige utdanningsinstitusjoner ikke har tilstrekkelig fokus på den yrkesforberedende delen av utdanningen.

– Det betyr i praksis at arbeidsgiverne selv må bruke uforholdsmessig mye tid og ressurser på å skolere nyutdannede for at de skal fungere tilfredsstillende i jobbsituasjonen. Slik burde det ikke være, sier Haukaas til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Arbeidsgiverforeningen Spekter organiserer en rekke store virksomheter, særlig innenfor helse, transport/logistikk, kultur, ikt/telekommunikasjon og forskning.

Mer praksis
Den utbredte mangelen på forståelse for hvordan arbeidslivet fungerer bør blant annet møtes med et større innslag av arbeidspraksis i studiene, mener Spekter.

Organisasjonen har derfor orientert Kunnskapsdepartementet om resultatet av undersøkelsen og spilt inn ulike forslag til hvordan mer arbeidslivspraksis kan tilpasses utdanningen.

– Blant annet har vi trukket fram gode erfaringer fra Danmark, der man på en enkel og ubyråkratisk måte har maktet å koble teoretiske studier med praksis fra arbeidslivet, opplyser Spekter-direktøren.

I tråd med dette er han også opptatt av å videreutvikle arbeidsplassene som læringsarenaer i kombinasjon med voksenopplæring og etter/videreutdanning for folk som er ferdige med sine studier.

Lokale studier
Topplederne er også blitt spurt hvilke utdanningsinstitusjoner utover grunnskolen de mener det er spesielt viktig å rekruttere nye medarbeidere fra.

Her svarer over halvparten at lokale og regionale utdanningsinstitusjoner er viktigst. Under tre prosent mener utdanning utenfor Norges grenser er best.

Dette viser at de regionale høyskolene har stor betydning for virksomhetslederne når de skal rekruttere nye medarbeidere, mener Spekter.

Derfor tror arbeidsgiverorganisasjonen at flere lokale og regionale læresteder og høyskoler har mye å hente på å satse på tettere samarbeid med det lokale nærings- og arbeidslivet. (ANB)