Det er en kjensgjerning at utlufting bedrer velværet. Men nå er det også forsket på.

Ifølge fagbladet «Ingeniøren» har de to koreanske forskerne Taeyung Kim og Changhyun Yoon funnet ut at ansatte blir mellom 10 - 20 prosent bedre til å utføre tast og huskeoppgaver, hvis man får tilført passelig mengde frisk luft i lokalet. Forskningsresultatet ble lagt fram på verdens største inneklimakonferansen, «Indoor Air 2008».

Mer effektive
Testpersonene utførte forskjellige taste- og huskeoppgaver, og det ble tilført henholdsvis 5, 10 og 20 liter luft per person. De som fikk tilført mest luft, ble mellom 10 - 20 prosent mer effektive. Konklusjonen til de to forskerne er at det også er penger å hente ved å ha et godt inneklima.

Det er helt klart et problem at mer enn en fjerdedel av norske arbeidstakere ikke synes inneklimaet på jobben er godt nok

Et tilsvarende forsøk ble også lagt frem på inneklimakonferansen. Japanske Thus Handa og hans kolleger utstyrte japanske kontorarbeidere med en bordvifte på pulten. De økte også temperaturen fra 25 til 28 grader, noe som vanligvis ville ha ledet til mindre produksjon. Resultatet var til tross for høyere temperatur, at tilførselen fra viftene økte produktiviteten, skriver dr.dk.

Enkle tiltak
- Et godt inneklima gjør at man øker produktiviteten. Gjør man tiltak på arbeidsplassen så blir erfaringsmessig også de psykososiale forholdene bedre. Tiltakene kan være alt fra å sette inn grønne planter på kontoret, bedre belysningen og øke ryddigheten, sier Knut Skullerud, som har forsket på inneklima ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, til Nettavisen.

Flere undersøkelser har blitt gjort rundt inneklimaforhold på arbeidsplassen, og viser at faktorer som støv og høye lufttemperaturer gir plager, eller forverring av plager.

Mer fra Nettavisen Jobb:

10 nye spilleregler i arbeidslivet

- Jeg så etter et firma som lignet meg

Gidder ikke å gå på jobbintervju

Nesten 30 prosent sliter
En undersøkelse gjort av Statistisk sentralbyrå i 2006 viste at 28 % av de utspurte rapporterte om dårlig inneklima det meste av arbeidsdagen.

- Det er helt klart et problem at mer enn en fjerdedel av norske arbeidstakere ikke synes inneklimaet på jobben er godt nok. Det er ikke sikkert det fører til sykdom, men det nedsetter produktiviteten og funksjonsevnene, noe som kan være en økonomisk utfordring, sier overlege i arbeidstilsynet, Jan Wilhelm Bakke til Nettavisen.

En kontrollert undersøkelse gjort på arbeidsplasser har vist at reduksjon av støvmengden gir færre helseplager, som tørre øyne, tetthet i nese og irritasjon i hals. Resultatene ble vist både ved at arbeidstakere følte at de fikk det bedre, men det ble også målt mindre tetthet i nesa.

Forverring av astma
Bakke peker på astma som den mest utbredte yrkesskaden knyttet til dårlig inneklima. Det har blitt påvist i en undersøkelse at 70 % av sykemeldte astmatikere hadde fått forverret astma på jobben grunnet dårlig inneklima.

- Mange astmatikere har måtte gi opp arbeidslivet siden astmaen forverres av inneklimaet, noe som er totalt uakseptabelt, sier han.