(iBergen.no) 20. oktober spaserte Arkan Musa Jaf (26) rolig og uforstyrret ut fra sin egen rettssak i Bergen tinghus. Rettsforhandlingene hadde da pågått i én uke og Jaf sto sammen med fire andre tiltalt for grov narkotikakriminalitet.

Men en polititabbe gjorde det mulig for Jaf å rømme. Klappjakten som fulgte var resultatløs og seks dager etter rømningen måtte rettssaken fortsette i Jafs fravær.

Alle ble dømt
Mandag mottok hans fire medsammensvorne dommen, der de ble dømt til fengelsstraffer på mellom fire år og sju og et halvt år. Jaf, som ble ansett som hovedmannen, ble idømt ni års fengsel for å ha solgt 2,25 kilo heroin og tjent 720.000 kroner på salget.

Men om han noensinne vil sone dommen er høyst usikkert. Rømlingen, som opprinnelig er fra Irak, er fortsatt som sunket i jorden.

«Jaf har ikke tilstått eller på annen måte bidratt til oppklaring av saken. Han har i politiavhør benektet å ha hatt befatning med heroin, og han forlot hovedforhandlingen uten tillatelse før han hadde forklart seg.» skriver Bergen tingrett, som ikke fant noen formildende omstendigheter.

Profitt
«Heroin er et av de mest vanedannende, avhengighetsskapende og farligste narkotiske stoffer som finnes. Spredningsfaren forbundet med så store partier heroin som de tiltalte her dømmes for er stor. Det legges til grunn at de tiltaltes handlinger alene eller i hovedsak har vært begrunnet i profitt.» heter det i dommen.

I forkant av rettssaken satt Jaf halvannet år i varetekt. Denne tiden blir trukket fra straffen på ni år, men fremdeles gjenstår altså sju og et halvt år å sone.

Les flere nyheter på iBergen.no