Italienske arkeologer har avdekket en over 3000 år gammel grav i Swat-dalen nordvest i Pakistan.

Til sammen har arkeologene funnet over 20 graver som viser at det eksisterte komplekse begravelsesritualer allerede på den tiden, skriver Gulf Today.

– Funnene indikerer at Swatdalen hadde en stor befolkningsgruppe på den tiden. Mest sannsynlig er det levninger av Dardfolket vi har funnet, som er kjent for å ha levd i dette området, samt dagens Afghanistan, forteller Massimo Vidale professor i arkeologi ved universitet i Padua.

Videre forteller Vidale at gravene indikerer at sivilisasjonen som levde i Swat-dalen var mektige og rike, hadde et godt organisert samfunn og var visstnok veldig fredfulle. Det siste en slutning arkeologene har kommet fram til ettersom det ikke er funnet noen våpen i gravene, noe som er veldig uvanlig for sivilisasjoner fra denne tidsperioden.

Kompliserte graver

Potter, utsmykninger i bronse og kobber og hårnåler er bare noen av gjenstandene arkeologene har funnet i gravene.

Vidale forteller at gravene også er meget uvanlige og komplekse, noe som tyder på at sivilisasjonen hadde avanserte begravelsesritualer. En grav inneholdt to levninger strategisk plassert, slik at de lå ansikt til ansikt.

– De kan ha vært slektninger. Far og sønn, mor og datter, bror og søster eller kone og mann. Dette signifiserer at de la vekt på de sterke båndene som familier har.

De gamle levninger ble oppdaget ved Odigram, som var hovedstad i Swat i løpet av hinduistiske dynastiet Shahi i perioden mellom 8. og 10. århundre. Regionen ble identifisert som Ora ved Aurel Stein, byen der Aleksander den store blant annet kjempet et av sine mange slag.

Ruinene av Raja Giras fort og Mahmood Ghaznvi moskeen ble også gravd ut av de italienske arkeologene i samme området her.