Gå til sidens hovedinnhold

Frihet og kvalitet i hjemmet

Høyre gikk til valg på kvalitet i omsorgen og jobber målrettet for å nå målet både lokalt og nasjonalt. Jeg tror mange deler ambisjonen om at det skal være mulig for eldre å bo i eget hjem så lenge det er mulig. Det forutsetter imidlertid at vi har en hjemmetjeneste som gjør det mulig.

St. Hanshaugen bydel har som resten av Oslo innført fritt brukervalg i hjemmetjenesten, og statistikken viser at stadig flere benytter seg av denne muligheten. De som ikke vil velge vil alltid få tildelt bistand fra bydelen, men kan når som helst bytte. I løpet av 2008 er målet å utvide ordningen til også å omfatte hjemmesykepleie. Dette er god Høyrepolitikk. Det handler om å sette brukeren i sentrum, og å gi mulighet til å bestemme mest mulig over eget liv.

En effekt av å innføre slik valgfrihet er at det skaper konkurranse mellom private og offentlige aktører. Høyer mener det er bra fordi det bidrar til å skjerpe innsatsen. Nå kan det se ut til at også venstresiden omsider deler denne erkjennelsen.

I desembermøtet vedtok et enstemmig bydelsutvalg økononomiplanen for kommende fireårs-periode. I det styringsdokumentet sier vi blant annet: "Konkurransen fra private aktører innen hjemmetjenesten vil gjøre det helt nødvendig at bydelens eget tjenesteapparat greier å tilpasse seg en effektiv drift med et godt tilbud til brukerne." Dette ytret ingen seg mot, heller ikke påfølgende presisering om at det vil bli innført valgfrihet i hjemmesykepleien i løpet av 2008.

Gjennom prinsippvedtak har bystyret sikret retten til fritt brukervalg i både hjemmetjenesten og hjemmesykepleien. Det er gledelig at bydel St. Hanshaugen lojalt følger opp dette vedtaket. Det er i tråd med ønskene til det borgerlige flertallet både i bystyret og blant St. Hanshaugens velgere.

Høyre holder valgløftene om kvalitet i omsorgen; også når det gjelder hjelp i hjemmet. I bydel St Hanshaugen fortsetter valgfriheten i hjemmetjenesten, og utvides i 2008 til også å gjelde hjemmesykepleie. Til beste for brukerne.Rune Aale-Hansen, (H)

gruppeleder St. Hanshaugen bydelsutvalg

Reklame

Slik forvandler du mobilen til et kraftig varmekamera