Norske boligkjøpere har høy tillit til at nye bygg er uten feil og mangler, viser en ny undersøkelse utført av YouGov for Norges TakseringsForbund (NTF) .

Så mye som annenhver nordmann føler seg sikrere på å unngå feil og mangler hvis de kjøper en nyoppført bolig, sammenlignet med en brukt, viser undersøkelsen.

SELGE BOLIG? Finn megler

Bare 17 prosent svarer at de føler seg sikrest hvis de kjøper brukt bolig. 33 prosent vet ikke.

Godtroende
– Tilliten til at nytt er det samme som feilfritt er nok høyere enn det er grunnlag for. Også nyoppførte boliger kan ha feil og mangler, sier Arne M. Støbakk, administrerende direktør i NTF.

En tidligere NTF-analyse av takserte skader på boliger viste at drøyt halvparten av de beregnede utbedringskostnadene kunne henføres til feil som var skjedd under selve byggingen.

Bare en tredjedel skyldtes elde, slitasje og manglende vedlikehold.

Mange feil
– Under oppføringen kan både utførelse, materialvalg og mangel på kontroll og oppfølging forårsake feil. Ofte blir ikke slike feil synlige før det har gått en tid. Derfor er det viktig at kjøper undersøker grundig før kontrakten inngås, gjerne ved hjelp av fagfolk, sier Støbakk.

Kostnadene knyttet til byggefeil er tidligere anslått til flere milliarder kroner årlig. For å redusere omfanget blir det neste år innført regler om uavhengig tredjepartskontroll her i landet. Reglene tas inn i Plan- og bygningsloven.

Fuktsikring, brannsikkerhet og konstruksjoner er blant de forhold som skal omfattes av kontrollen, som må utføres av en profesjonell, uavhengig aktør før byggeprosjektet kan betegnes som ferdigstilt. Reglene planlegges innført fra 1. juli 2012.

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:

Minstrøm:Bytt strømleverandør og spar tusener.

Minrente:Bytt bank og spar minst 5000 kroner i året.

Minkreditt:Finn det billigste forbrukslånet