Arne Treholt var byråsjef ved presse- og kulturavdelingen i Utenriksdepartementet da han ble arrestert på Fornebu flyplass i 1984.

I et ferskt intervju med bladet Alfa forteller Treholt om hvordan han opplevde fengselsoppholdet.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

- Jeg opplevde opptil fire nakenstrippinger i løpet av en dag, selv om alle visste at jeg aldri hadde brukt, eller hadde planer om å bruke stoff, sier Treholt til Alfa.

Ungdom gjorde sterkt inntrykk

Sterkest inntrykk på ham gjorde møtet med 14-15 år gamle ungdommer som satt fengslet i Drammen kretsfengsel.

Disse fikk Treholt møte etter halvannet års soning på isolat.

- Det gjorde sterkt inntrykk. Jeg hadde aldri forestilt meg at det fantes slike uverdige forhold i norske fengsler, sier han til Alfa.

- Jeg opplevde avsperringen fra samfunnet og isolasjon fra vanlig omgang med andre fanger som tilnærmet psykisk tortur, sier Treholt.

Følte seg angrepet
I fengselet følte Treholt en rekke påtrengende angrep på hans fysiske og psykiske integritet.

Treholt ble løslatt i 1992.

- Forholdene har sikkert endret seg siden, og mine soningsforhold var heller ikke representative. Det medfanger og jeg selv opplevde som vanskeligst, i tillegg til selve frihetsberøvelsen, er de gjentatte tråkk på den personlige integriteten som et fengselsopphold innebærer, sier Treholt.

Treholt opplevde at soningsforholdene ble enda verre da myndighetene satte i gang en tøff kamp for å få bukt med narkotikaen i fengslene.

Razziaer
- Det ga myndighetene fri adgang til å gripe sterkere inn i fangenes daglige tilværelse gjennom razziaer til alle døgnets tider, urinprøver og nakenstrippinger.

Treholt mener hensikten fra fengselsvesenets side var å ydmyke og herse med ham som individ.

- Det er likevel viktig å ikke la de store og små ydmykelsene snike seg gjennom huden. Som fange lærte jeg tidlig å svelge ydmykelsene, disiplinere temperamentet for ikke å rase ut mot de mange store og små tråkkene på integriteten.

- Ikke rehabiliterende
Treholt mener de fleste oppfatter fengsel som en form for fysisk og psykisk forulemping som fører til bitterhet og aggresjon overfor samfunnet.

- Det jeg så av fengselsstraff på nært hold har ingen rehabiliterende virkning. Det er et alvorlig tankekors. Det er et dramatisk behov for nytenkning, men kriminalpolitikken er fanget i et tett nett, og fortsetter å bli ridd av kortsiktige politiske panikkreaksjoner, sier han.

Neste nummer av Alfa kommer i salg 12. mars.