Gå til sidens hovedinnhold

Årsmøte i Vålerengens Idrettsforening

Det kalles herved inn til årsmøte i Vålerengens Idrettsforening, tirsdag 24. mai 2011 kl. 18:00

Sted: Valhall

Dagsorden
Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Godkjenning av fullmakter
Valg av dirigent, sekretær, samt to personer til å undertegne protokollen
Styrets beretning
Beretning og regnskap fra stiftelsen Tippens Fond
Regnskap 2010 inkl. revisjonsberetning
Innkomne forslag
Fastsettelse av kontingent
Budsjett 2011
Valg

Husk å betale kontingent til din klubb, uten det har du ikke stemmerett på møtet!

Frist for innsendte forslag til styret: mandag 9. mai 2011.

Sakspapirer legges ut i resepsjonen i Valhall mandag 16. mai 2011.

Reklame

Slik sparte Charlotte 15.000 kroner på billånet

Kommentarer til denne saken