Gå til sidens hovedinnhold

Advarer mot atomterrorister

- Vi må se i øynene at vi rykker nærmere dagen da terrorister får tak i masseødeleggelsesvåpen, advarer etterretningssjef Torgeir Hagen.

OSLO MILITÆRE SAMFUND (Nettavisen): Mandag holdt lederen for den militære etterretningen en av sine sjeldne offentlige taler.

- Globaliseringen har medført at trusler og ustabile forhold andre steder i verden kan få direkte følger for Norge, advarte Torgeir Hagen.

Generalmajoren pekte på at grupper som al-Qaida har kommet med direkte trusler mot Norge.

- Gir aldri opp
Hagen knyttet ikke atomtrusselen direkte mot Norge, men pekte på at frykten for at terrorister får tak i atomvåpen eller andre masseødeleggelsesvåpen er økende.

- Terskelen for å ta i bruk slike våpen er fortsatt høy. Vi må likevel se i øynene at vi rykker nærmere muligheten dag for dag, advarte han.

- Når vi vet at slike grupper er på jakt etter den evnen, og vi vet at de vil prøve igjen og igjen, er det bare logisk og sunn fornuft å tenke at de jobber med det og fortsetter å jobbe med det, sier Hagen til Nettavisen.

Viskes ut
Torgeir Hagen pekte på at globalisering, nye maktstrukturer i verden etter den kalde krigen, og den enorme utviklingen innen informasjonsteknologi stiller helt andre krav til etterretning. Skillet mellom innenrikspolitikk og utenrikspolitikk viskes ut. Det gjør at antall henvendelser til den militære etterretningen har økt med 400 prosent, sa Hagen.

- Flere etater opplever at deres saksfelt har utenrikspolitiske konsekvenser, understreket han i foredraget

Samtidig blir trusselbildet mer komplisert. Nettet er en viktig kilde til informasjon, men også et verktøy for terrorister som vil kommunisere med hverandre.

- For etterretningstjenesten er mengden informasjon som skal bearbeides formidabel, sa Hagen.

Fleksible
En hovedoppgave for etterretningen er å sørge for at norske styrker i utlandet kjenner området de er i. Med norske marinestyrker utenfor Libanon, norske soldater i Afghanistan og et mulig engansjement i Darfur, er oppgaven stor.

- Før satt folk gjerne og jobbet med ett tema. Det vi prøver å få til er fleksibilitet og evne til å snu kompetansen. Med den tar tid, innrømmer Hagen.

Han mener likevel etterretningen er i stand til å dekke behovet.

Iran
Før invasjonen av Irak hevdet amerikanske og britiske etterretningskilder bastant at diktatoren Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen. Det viste seg ikke å stemme. Nå er fokus på Irans atomprogram. Torstein Hagen mener erfaringen fra Irak viser behovet for å gjøre selvstendige vurderinger.

- Vi prøver å utøve egen kildekritikk. Nøkternhet er viktig, og det å ha flest mulig kilder, sier han.

- Utfordringen for oss å si fra når vi ikke er sikre, at dette er det vi har, sier han.

- Til slutt er det analytikernes dyktighet og nøkternhet som gir resultater, sier han.

Reklame

Mobilselskap kutter prisene - sjekk hvor mye du sparer