I 2006 ble en ny variant av kjønnssykdommen klamydia oppdaget i Sverige. Forskjellen fra den nye varianten og den gamle, er at den nye varianten ikke kan oppdages med vanlige testmetoder, melder Aftonbladet.se.

- Det er ytterst viktig for folkehelsen at smitten fra den svenske klamydiaen spores i Europa, advarer EUs senter for forebyggende kontroll av sykdommer.

Til tross for at smitten stort sett kun er funnet innenfor landegrensene til Sverige, er det funnet enkelte tilfeller i blant annet Danmark og Norge.

Nesten alle som var smittet av ”svenske klamydiaen” i Norge, kunne imidlertid knyttes til Sverige, melder den svenske avisen.

- Det ble påvist en håndfull av den usynlige klamydiaen i Norge tidligere i år, men alle som var smittet hadde en tilknytning til Sverige. Derfor utgjør den muterte bakterien ennå ikke noen stor smitterisiko, sier Hans Blystad, overlege på Folkehelseinstituttet til VG Nett.

Den nye smitten kalles swedish Chlamydia trachomatis (swCT).