Gå til sidens hovedinnhold

Advarte mot Diesens løsning

Våren 2003 advarte Forsvarsdepartementet i et brev til Stortinget mot den løsningen forsvarssjef Sverre Diesen nå setter alt inn på å få gjennomslag for i miliardprosjektet Golf.

I brevet til Stortinget skriver Forsvarsdepartementet at det ikke vil være noe å spare på gjenbruk av gamle it-systemer.

Brevet som var signert daværende statsråd Kristin Krohn Devold, kom som et svar på spørsmål fra Stortinget, som blant annet ba regjeringen vurdere i hvilken grad man kunne gjenbruke eksisterende it-systemer i forbindelse med omstillingene i Forsvaret.

Det er nettopp en slik it-løsning, basert på et gammelt system i kombinasjon med et nytt, som forsvarssjef Sverre Diesen nå går inn for i steden for Program Golfs løsning.

Golf-ledelsen presenterte en løsning for økonomi- og logistikkstyring høsten 2004, etter å ha gjennomført et forprosjekt til 140 millioner kroner. Dette forslaget var basert på å gå til anskaffelse av et nytt datasystem.

Alene om løsningen
- Å tilpasse dagens IMAS-løsning til Forsvarets samlede fremtidige behov ville medføre en betydelig utviklingskostnad, og det er etter Forsvarsdepartementets syn derfor ikke grunnlag for å si at gjenbruk av IMAS-løsningen ville være spesielt kostnadsbesparende, heter det i brevet fra statsråd Kristin Krohn Devold til Stortinget.

I brevet pekes det på at ingen andre land har valgt den løsningen Diesen går inn for.

Program Golf baserte seg derimot på teknologi fra det tyske IT-selskapet SAP, som er mye brukt i andre lands forsvar, inklusive flere NATO-land, påpekte Devold.

- På grunn av dette vil Forsvaret kunne gjenbruke løsninger som er utviklet for andre lands forsvar. Denne type gjenbruk kan ikke oppnås med IMAS, da det etter det FD kjenner til, for forsvarssektoren som helhet ikke er noen andre land som så langt har valgt dette systemet, advarer Krohn Devold overfor Stortinget.

Ukjent for statsråden
At hennes forgjenger i forrige stortingsperiode advarte mot den typen delt løsning som hennes forsvarssjef nå går inn for, er ukjent for nåværende statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen.

- Det kjenner jeg ikke til, sa Strøm-Erichsen i et intervju med TV 2 Nettavisen torsdag.

I intervjuet sa Strøm-Erichsen videre at hun nå vil sette seg skikkelig inn i de ulike alternativene for program Golf, og at hun regner med å konkludere i saken i løpet av to måneder.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?

Kommentarer til denne saken