OSLO (NTB): Aktor i straffesaken mot Ubaydullah Hussain (29) er uenig i hvordan Oslo tingrett har tolket islamistens omstridte uttalelser. Saken ankes nå til lagmannsretten

- Vi anker frifinnelsen, bekrefter statsadvokat Carl Fredrik Fari overfor NTB.

Borgarting neste

Det betyr at saken, der Hussain er tiltalt for flere ganger å ha oppfordret til terror ved å hylle flere terrorister og terrorhandlinger, kommer for Borgarting lagmannsrett i sin helhet, såfremt ankeutvalget slipper den igjennom.

Ytringsfrihetsbruddene Ubaydullah Hussain er tiltalt for, har imidlertid ikke høy nok øvre strafferamme (inntil seks års fengsel) til at saken kommer til å bli ført for en jury, men meddomsrett.

Hussain var med og stiftet organisasjonen Profetens Ummah, som han i en periode var leder for. Som talsmann har han kommet med flere kontroversielle uttalelser, hvilket i januar førte til dom på 120 dagers fengsel for trusler og hatefulle ytringer.

Hyllet In Amenas-terror

Fari vil ikke utdype ankebegrunnelsen nærmere enn å si at påtalemyndigheten er uenig i tolkningen retten har gjort av Hussains uttalelser på Facebook. Blant annet hyller Hussain terroristene som tok 23 liv – blant dem fem norske – ved det delvis Statoil-eide anlegget i In Amenas i Algerie: «Måtte Allah swt belønne våres brødre med den største og beste Paradiset og drive fiender av Islam ut av våres lang og utslette dem. Amiin.»

- Vi noterer oss at han velger å anke, og fastholder at Hussain er trygt innenfor norsk ytringsfrihet med disse uttalelsene, sier Hussain forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

Den ferske bestemmelsen er bare én gang tidligere brukt i norsk rettsvesen, og aldri for indirekte utsagn. Hussain-saken regnes derfor som en prinsippsak som trolig ender i Høyesterett.

Full frifinnelse

Selv om Oslo tingrett i sin dom for to uker siden ikke var i tvil om at Hussain forherliger terrorhandlinger med sine uttalelser på Facebook, kom retten til at de ikke går langt nok til å være oppfordringer til terror. Retten fastslår at «man skal være varsom med å innfortolke en oppfordring som ikke er direkte uttalt»

- At ytringene i denne saken av mange oppfattes som sterkt krenkende, kan likevel ikke medføre at de samlet må forstås som en oppfordring til terrorhandlinger, sa tingrettsdommer Ingemar Nestor Nilsen under domsavsigelsen i starten av oktober.

Rettssaken endte med full frifinnelse av Ubaydullah Hussain

Aktor hevdet på sin side at ytringene sett samlet blant annet måtte oppfattes som en straffbar oppfordring til å drepe og skape alvorlig frykt i befolkningen. (©NTB)