Gå til sidens hovedinnhold

Albania bedre enn Norge på vei

Om få år har europas fattigste land mer enn tre ganger så mye motorvei som Norge.

Norge har i dag 221.7 kilometer med firefelts motorvei. Om ikke lenge har Albania, europas fattigste land, 759 kilometer. Det viser tall fra det uavhengige nettstedet bedreveier.org, skriver Aftenposten.no.

Fra null til 759 kilometer på rekordtid
Frem til nå har Albania vært det eneste europeiske landet utenom Island som ikke har hatt firefelts motorveier. Men dette bildet endres raskt.

Motorveistrekningen mellom havnebyen Durres og hovedstaden Tirana er allerede ferdig. Fortsettelsen mot Pristina i Kosovo startet i 2004 og skal være ferdig i 2009.

I tillegg arbeides det med en nord-sørforbindelse fra Kroatia og Montenegro til Hellas samt en strekning lenger øst fra Makedonia gjennom Albania til Hellas.

Når alle strekningene er ferdige, vil Albania ha 759 km med motorvei.

Storstilt utbygging i øst
Motorveieksplosjonen i Albania føyer seg inn i rekken av voldsomme veiprosjekter i det som gjerne betraktes som fattige land, i Øst-Europa.

Kroatia, Serbia, Montenegro, Romania og Albania i ferd med å bygge stamveinett med firefelts motorveier mellom de store byene og mot grensene til sine naboland.

Norge må planlegge annerledes
Seniorrådgiver Helge Røed i Agderforskning er ekspert på samfunnsplanlegging og samfunnsmobilitet.

For å få fart i norsk veiutbygging mener Røed Norge må planlegge veiprosjekter på samme måte som med gigantiske offshoreanlegg.

- Norge tviholder på finansiering av veiutbygging over de årlige statsbudsjettene. Hvis man kunne planlegge over lang tid, drive effektivt over lengre strekninger og holde en arbeidskraft på dette feltet ved like, ville veiutbygging bli en del av den ordinære økonomien. Men Finansdepartementet har fått gjennomslag for at man helst ikke skal ha prosjekter som går over mer enn ett år, sier Røed til Aftenposten.no.

Kommentarer til denne saken