Gå til sidens hovedinnhold

- Ali var farlig

Selv etter mistanke om hjerneblødning på Legevakten, nektet AMK å sende ambulanse.

Etter at Ali Farah hadde blitt undersøkt av lege ved Oslo Skadelegevakt etter Sofienbergparken i Oslo 6. august ringte ansvarlig sykepleier til Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral (AMK) for å rekvirere ambulanse til Farah. Legen hadde mistanke om intracerebral blødning, eller hjerneblødning. Han ville sende pasienten til nevrokirurgisk avdeling ved Ullevål Universitetssykehus (UUS), men det ble vanskeligere enn ventet.

- Har urinert
I rapporten fra Helsetilsynet, som ble offentliggjort tidligere onsdag ettermiddag, er lydloggen fra samtalen mellom AMK og legevakten sitert. Etter forespørsel fra sykepleieren klokken 18:38 ble samtalen gjenopptatt 18:56, etter at AMK ringte tilbake 18:51, etter å ha ventet på svar i fem minutter:

AMK: Nei, det gjelder at denne personen har rett og slett urinert på både ambulanse og ambulansepersonell før, når de var for å hente ham.

-----

LV: Men, her er konferert med nevrokirurgien, og det er hastetur

AMK: Ja

LV: Og om han har tissa på noen før eller ei, det må nesten bli litt underordnet da det er nevrologiske funn

AMK: Jeg skjønner, men du skjønner det at da må kanskje passe litt på de som skal kjøre ham, og da må vi ha politi der, så det ikke skjer noe igjen, for de var ikke kommet seg unna i sted og politiet tok over. Jeg så de sendte ham i drosjebil ned, skjønner du.

Redd for sikkerheten
Sykepleieren argumenterer videre, men blir svart med at om pasienten er utilregnelig så må ambulansepersonellet ha politi som følge.

LV: Så legen har forordna hastetur

AMK: Ja, jeg skjønner det, men jeg kan ikke gå på akkord med sikkerheten på personalet jeg sender ut altså, det går ikke.

Samtalen brytes fordi sykepleieren mener «dette blir for dumt», og gir telefonen til legen som omtaler pasienten som dårlig. Sykepleieren purrer på eget initiativ på ambulanse igjen 18:57. Da presiserer hun at det er rød tur som trengs, og ikke en såkalt hastetur som ble omtalt tidligere. Først da blir ambulansen sendt ut for å hente Farah.

- Må rydde opp
I rapporten mener de også at AMK ikke har noe grunnlag for å frykte for ambulansepersonellets sikkerhet og at «AMK fokuserer derfor uten grunnlag på en angivelig faresituasjon som ikke eksisterer».

- Da dette i seg selv utgjør en potensiell helserisiko for pasienten, har Helsetilsynet i Oslo og Akershus besluttet å reise tilsynssak også mot vedkommende AMK-operatør, fremkommer det av rapporten, som også sier at AMK-operatøren burde forstått at det var snakk om et akuttoppdrag:

- AMK synes imdilertid å ha lagt mer vekt på uriktige opplysninger fra ambulansepersonellet enn på de relativt entydige beskjeder fra helsepersonell ved Skadelegevakten, står det skrevet.

- Kritikkverdige forhold
Helsetilsynet i Oslo og Akershus ytrer, gjennom rapporten, at de forventer at UUS umiddelbart tar tak i dette og sikrer en trygg kommunikasjon mellom sykehusets viktige akuttfunksjoner.

Operatøren ved AMK mente nemlig, ifølge Helsetilsynets rapport på helt feil grunnlag, at pasienten ville utgjøre en risiko mot ambulansepersonellet.

Fylkeslegen krever bedring av kommunikasjonsrutinene.

- Det er kritikkverdige forhold i rutinene, sier fylkeslege Petter Schou.

Kritiserer rutiner
Helsetilsynet i Oslo og Akershus oppfatter i rapporten at dette er utrygge og dårlig implementerte rutiner for rekvirering av ambulanse mellom legevakt og AMK. De setter fingeren på at det er særs problematisk at betydningen av begrepene rød tur, eller akuttoppdrag, og hasteturer er såpass forskjellige.

Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen