STORTINGET (Nettavisen): Lørdag kveld blir det mørkt i gangene på Stortinget. Da slukkes alle lysene i en time.

Fra klokka 20.30 til 21.30 er det igjen duket for Earth Hour, en verdensomspennende symbolsk markering for miljøet.

- Vi kommer til å slå av lyset, slik som alle er ment å gjøre. Å vise vilje til samhandling, er vel det som er hovedsaken her, sier stortingspresident Olemic Thommessen (H).

- Viktig at vi er et godt forbilde
Thommessen mener det er viktig at Stortinget går foran som et godt forbilde.

- Jeg mener Stortinget er viktigere enn både domstolene og regjeringen, i den forstand at det er her folket manifesterer sin makt og innflytelse på de andre to. Vi skal være kreative, dynamiske og ansvarlige, sier stortingspresidenten til Nettavisen.

Han er sikker på at han har støtte hos alle stortingsrepresentantene.

- Jeg føler meg på trygg grunn når presidentskapet og jeg har gått inn for dette. Beslutningen var enstemmig, og alle politikerne slutter opp om dette, sier Thommessen.

- Hvor mange lyspærer på Stortinget blir slukket?

- Det vet jeg ikke, men det er sikkert flere tusen. Hvis noen vet det, det dreier seg jo om tre store bygg, sier han.

- Hele kloden må samhandle
Det er ikke første gang Stortinget slukker lysene. Siden oppstarten av Earth Hour i Norge i 2009, har de vært med på den årlige markeringen.

- Jeg opplever at det fantastiske med Earth Hour er at det understreker nødvendigheten av at vi på hele jorden må samhandle. Vi må samhandle om en annen klimapolitikk, det vil si finne felles løsninger på en global utfordring, sier Thommessen, og påpeker:

- Det er en viktig understreking, ikke minst i forhold til de politiske løsningene. Nå har vi sett den ene toppkonferansen etter den andre, som viser hvor vanskelig og krevende klimasaken er, sier han.

Han mener behovet for å løfte blikket ut, er viktig, og at det i så måte er spennende at Stortinget går foran som et godt eksempel.

- Jo flere som deltar, jo bedre
- Bør alle delta, synes du?

- Ja, jo flere - jo bedre. Det handler om å delta i noe som er felles. Vi lever i en tid med sterke skiftninger, en endringens tid. Vi lever i en global verden, hvor informasjonsteknologien har gjort den liten. I dag kan en økonomisk krise bre om seg i løpet av et døgn, fra en verdensdel til en annen, sier Thommessen.

Han trekker fram noen utviklingstrekk, som belyser vår globale utfordring:

- Vi kommer til å bli 10 milliarder mennesker om 40 år, så vi må ha en annen holdning til jordens samlede ressurser. Folkeviljen rundt det å løse klimakrisen, er viktig. I den sammenheng er Earth Hour en sentral arena. Viljen til å finne løsninger er der. Det er prosessen som er vanskelig og som det er uenighet om, sier han.


- Jeg skal slukke også hjemme

Thommessen forsikrer om at regjeringen som hans parti er en del, er på ballen.

- Vi skal drive en ansvarlig klimapolitikk, nasjonalt og internasjonalt - og på sikt skal vi fase ut oljetanker, bruke mindre karbondrivstoff i biler og jobbe med klimainnsats i byplanlegging, for å nevne noe. Det er klart at trykket i dette handler om folkets vilje. Det er demokratiets vilje at vi får de politikerne vi fortjener, mener han.

- Vil du selv slå av lyset hjemme hos deg?

- Ja, det skal jeg - eller sørge for at det blir gjort, sier Thommessen.

Så da er det bare å gjøre som stortingspresidenten, slukk lysene fra klokken 20.30 til 21.30 lørdag kveld.

Vil du slukke lyset? Si din mening om Earth Hour i kommentarfeltet!