Gå til sidens hovedinnhold

«Alle» er godt fornøyd med kirken

– Den norske kirke behandler folk med respekt, sier kirkeminister Rigmor Aasrud.

Innbyggerundersøkelsen viser at «alle» er godt fornøyde med Den norske kirke.

– Tallene er svært gledelige, sier Rigmor Aasrud i en pressemelding.

Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi) spurte i januar i år 30.000 innbyggere om hva de mente om å bo i Norge. Nå har Difi fulgt opp undersøkelsen og vært i kontakt med de som har benyttet seg av minst 23 offentlige tjenester og forhørt seg om deres erfaringer.

– Innbyggerne har talt, og sier klart at Den norske kirke behandler folk med respekt, har evne til å være imøtekommende, til å lytte og forklare beslutninger, forteller kirkeminister Aasrud.

IKT-brukervennligheten er det punktet kirken scorer lavest på, dette gjelder både informasjons på nettet og muligheten til å kommunisere direkte via nettet.

– Jeg er svært fornøyd med resultatene totalt, men kirken må ta i bruk IKT på en bedre og mer gjennomgripende måte. Her har kirken allerede satt i gang arbeidet, sier Aasrud videre.

Evne til å tilpasse tilbudet til brukerens behov, evne til å møte brukernes behov når det oppstår en situasjon utenom det vanlige og høy faglig kompetanse for å løse oppgavene er det også svært gode tilbakemeldinger på. Brukerne er også fornøyd med den lave ventetida (saksbehandlingstid).

Innbyggerundersøkelsen er gjennomført av Synovate på oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Kommentarer til denne saken