Gå til sidens hovedinnhold

Alle nordmenn har 200.000 i fond

Svak kronekurs og børsoppgang har gitt oss 200.000 hver i Oljefondet. Tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen mener det er skremmende lite.

Det norske arvesølvet har vokst til svimlende 900 milliarder - 900.000.000.000 - kroner.

Men tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen, som nå leder den store pensjonskommisjonen, mener dette er langt fra nok til å dekke statens fremtidige forpliktelser.

-I forhold til de forpliktelser vi har, er likevel ikke 200.000 kroner per nordmann så mye, sier Johnsen til NTB.

Vil mangle 75 prosent
Johnsen mener at vi i Norge er svært heldige som har den store oljeinntekten, og at dette gir oss muligheten til å organisere et pensjonssystem som kan være med å sikre velferden til fremtidige generasjoner. Men hans beregninger viser at det er langt igjen.

-Våre pensjonsforpliktelser vil ved utgangen av 2004 være på 3800 milliarder kroner. Verdien av Statens Petroleumsfond vil så vidt ha passert 1000 milliarder. Det betyr at oljepengene så langt bare dekker om lag 25 prosent av statens forpliktelser, sier Johnsen.

Forskjellen øker
Og det verste er at gapet mellom statens forpliktelser og de oppsparte midlene i fondet bare øker. Beregninger som kommisjonen har gjort viser at vi i 2050 vil ha pensjonskostnader på 12.000 milliarder, mens oljefondet trolig ikke vil være større enn 4 - 5.000 milliarder hvis ikke vi setter av mer penger.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?