Gå til sidens hovedinnhold

- Alle psykiaterne tar feil

- Breivik lider av grandiose vrangforestillinger. Breivik er psykotisk og strafferettslig utilregnelig.

Nettavisen har fått tilgang på en fersk rapport utarbeidet av klinikkoverlege ved Psykia AS, Thor Kvakkestad. Kvakkestad har fulgt rettsaken mot Anders Behring Breivik tett og vært på plass inne i rettssalen en rekke ganger.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

«Undertegnede har grundig gått gjennom all offentlig tilgjengelig informasjon i denne saken, dette i tillegg til personlige observasjoner i retten. Ut i fra dette er hans sykehistorie kartlagt i detalj, og viktige punkter som kan avklare psykiatriske diagnoser er lagt inn i en tidslinje, symptomer er vurdert opp mot ulike diagnoser ved hjelp av diagnosemanualer, utredningsverktøy og generelt klinisk skjønn», skriver Kvakkestad.

SJEKK TIDSLINJEN HER

Konklusjonen er klar. Begge de to sakkyndigerapportene som er utarbeidet om Anders Behring Breiviks psykiske helse, er feil.

- Direkte uenig

- Begge psykiatrirapportene tar feil, sier Kvakkestad til NA24.

- Jeg er enig med konklusjonen i den første rapporten fra Torgeir Husby og Synne Sørheim, at Breivik er sinnsyk og strafferettslig utilregnelig, men uenig i begrunnelsen.

- Den andre rapporten fra Agnar Aspaas og Terje Tørrissen er jeg direkte uenig i, fortsetter Kvakkestad.

LES HELE RAPPORTEN HER.

Etter mye om og men i forrige uke om den andre rapporten til Aspaas og Tørrissen, er begge de to sakkyndigesrapportene nå godkjent av Den rettsmedisinske kommisjonen.

Husby og Sørheim konkluderer med at Breivik er sinnsyk og strafferrettslig utilregnelig, mens Aspaas og Tørrissen kom frem til at han ikke var psykotisk og dermed strafferettslig tilregnelig.

Kvakkestad har laget rapporten ut i fra faglig viktighet.

- Hvorfor gjør du dette?

- Dette er en sak som har enorm samfunnsinteresse. Her er det så mange uklarheter, så jeg ønsker å gjøre mitt til å få frem fakta i saken, sier Kvakkestad.

- Derfor har jeg satt opp tidslinjen først og sett på sykehistorien, som er kjernen i enhver utredning, for deretter å konkludere i forhold til diagnose, fortsetter han.

- Av grandios art

Kvakkestad mener at Breivik har diagnosen vrangforestillingslidelse, eller paranoid psykose som det også heter.

- Symptomene til Breivik er forenlig med diagnosen F22.0, vrangforestillingslidelse, i all hovedsak forestillinger av grandios art, sier Kvakkestad.

- Breivik lider av grandiose vrangforestillinger, en lidelse det fins få av i verden. Breivik er psykotisk og strafferettslig utilregnelig.

I tillegg lider Breivik av en sannsynlig autismespekterforstyrrelse, noe som er uhyre sjeldent i kombinasjon med denne typen vrangforestillingslidelse, ifølge Kvakkestad.

Med autismespekterforstyrrelse menes det en gruppe utviklingsforstyrrelser karakterisert ved kvalitative avvik i gjensidig sosial interaksjon og i kommunikasjonsmønster. Forstyrrelsene preges også av et begrenset, stereotypt og repetitivt repertoar av interesser og aktiviteter.

- Vrangforestillingslidelse har forekomsttall helt ned til kun 0,03 prosent, mot vanligvis rundt en prosent for diagnosen til Husby og Sørheim, sier Kvakkestad.

Ser man i tillegg på den grandiose undertypen av vrangforestillingslidelse er det kun anslagsvis 1-2 av hundre med diagnosen som har dette, ifølge Kvakkestad.

- Med en forekomst på rundt en prosent av autismespektrumforstyrrelser kommer man frem til en kombinasjon som gjør Breivik til et meget spesielt og unik psykiatrisk tilfelle, sier Kvakkestad.

Han er uenig i Husby og Sørheims konklusjon at Breivik lider av bisarre vrangforestillinger.

«I rapporten er det beskrevet at han forklarer innholdet av sine vrangforestillinger (ansvar for å bestemme hvem som skal leve og dø) med at han har eksepsjonelle, og unike egenskaper, er den mest perfekte ridder etter annen verdenskrig. Han mener dette, og gjennom hevd, er eslet til å regjere og forandre Europa. Fenomenet vurderes som bisart», siterer Kvakkestad fra Husby og Sørheims rapport.

- Hitler og Napoléon

«Disse beskrivelsene burde heller vært beskrevet som grandiose vrangforestillinger, det tenderer mindre mot bisart enn mot grandiost. Dette, da de forestillinger som er ytret, ikke kan anses som absolutt fullstendig umulig historisk sett, så har for eksempel både Napoléon Bonaparte og Adolf Hitler hersket og regjert over det meste av Europa med ansvar for å bestemme hvem som skal leve og dø», skriver Kvakkestad.

«At hans «bisarre vrangforestillinger dekker hele hans tilværelse og tankeverden» er ikke riktig. Han har vært opptatt av dette pga de ekstreme handlingene og den oppmerksomhet dette har gitt han etter 22.07.11. Man må derfor se på hvordan dette har vært før den 22.07.11 og om det og her har dekket «hele hans tilværelse»», skriver Kvakkestad.

Her følger Kvakkestads konklusjon ord for ord:

Vurdering:

Etter å ha gjennomgått tilgjenglig offentlig materiale og observert Breivik i retten fremstår det etter en helhetlig vurdering mer nærliggende at han har en vrangforestillingslidelse av grandios type enn paranoid schizofreni. Dette fordi hans funksjonsnivå ved en schizofrenilidelse vil være lavere og han bla ikke ville være i stand til en slik planlegging og gjennomføring. Funksjonsevnen beskrives hos de med vrangforstillingslidelse for det meste som inntakt, med unntak av det som er knyttet direkte opp mot vrangforestillingene. Det som er beskrevet av følelsesavflating som er et symptom på schizofreni vurderes å ha sin opprinnelse i en sannsynlig autismespektrumforstyrrelse. Et av kriteriene som sannsynligvis er oppfylt og som kan være forklaringen på dette er: Kriterie A i DSM-IV-TR 299.8

Aspergers syndrom:

Kvalitativ svikt i sosial interaksjon som viser seg ved minst to av følgende:

1. Betydelig svikt i bruken av nonverbal atferd slik som blikkontakt, ansiktsuttrykk, kroppsholdninger og mimikk for regulering av sosial interaksjon.

2. Manglende evne til å utvikle vennskap med jevnaldrende på tilvarende utviklingsnivå.

3. Manglende evne på spontan atferd for å dele glede, interesser eller prestasjoner med andre.

4. Mangel på sosialt eller emosjonelt gjensvar.

Det er mange trekk som peker sterkt i retning av autismespektrumforstyrrelse med bla hans særhet, klumsete /repeterende atferd, sære interesser og nærmest tvangsmessig gjennomføringsevne til å lage bomben, et nitidig arbeid. Det foreligger imidlertid ikke nok informasjon offentlig og det er ikke gjennomført tilstrekkelige undersøkelser for å konkludere med sikkerhet i forhold til dette. Diagnosen blir derfor tentativ.

Hans politiske ideologi er ikke drøftet nærmere over, rapporten til Husby og Sørheim er kritisert for dette. Det er i den senere tid kommet frem ny informasjon som beskriver med høy sannsynlighet at nettverket Knights Templar ikke er eksisterende. Blant annet kommer det frem at han sannsynlig har vært i Liberia for kjøp av diamanter. Han har selv beskrevet Knights Templar som en organisasjon som «finansierer» operasjoner, allikevel har han overført flere tusen dollar til den angivelige Serberen i Liberia og tatt opp kredittkortgjeld for å finansiere terrorhandlingene.

Han har hatt et politisk ståsted som har vært radikalt i forkant av innsykningen i 2006, men ikke i en grad som er preget av grandiose vrangforestillinger. Vrangforestillingene har sannsynlig bygget seg opp / hatt sitt utspring fra allerede til dels ytterliggående politiske holdninger.

Det er godt mulig at det forlegger narsissistisk personlighetsforstyrrelse og dyssosial personlighetsforstyrrelse, men dette synes ikke tilstrekkelig kartlagt i forhold til hvordan han fremstod i forhold til diagnosekriteriene fra tidlig voksen alder og frem til 2006 hvor det er dokumentert en markant endring i symptomer/atferd. Symptomene med vrangforestillinger som kom til etter 2006 vurderes utløst av en ekstrem stressituasjon hvor Breivik sannsynlig i forbindelse med tap i aksjemarkedet i 2006 tapte flere millioner kroner, hvor den skam av å måtte endre livsstil, flytte hjem til mor gjorde at hans drømmer om å lykkes ble fullstendig knust.

FØLG RETTSAKEN DIREKTE HER

HTML EMBED
Reklame

Sjekk hva mobilselskapet har gjort med prisene

Kommentarer til denne saken