Statsrådene Kristin Halvorsen og Tora Aasland mener pappaperm bidrar til at mødre øker sin inntekt. Det er norske forskere helt uenig i.

I en kronikk i Dagens Næringsliv tirsdag 14. desember hevder Halvorsen og Aasland at svensk forskning viser at pappaperm har positiv innvirkning på mors lønn. Ifølge de to øker mammas fremtidige årsinntekt med circa syv prosent for hver måned pappa er i permisjon.

Forskning viser det motsatte
Regjeringens konklusjon har imidlertid ikke grunnlag i forskning, mener forskerne Jon H. Fiva og Sara Cools ved Økonomisk institutt på UIO.

- Regjeringen baserer seg på en svensk studie av Elly-Ann Johansson. Etter vår mening er det i beste fall svært svak støtte i denne studien for regjeringens konklusjon om at «for hver måned pappa er i permisjon øker mammas fremtidige årsinntekt med circa syv prosent». Vår egen forskning på norske data viser at fars inntekt faller som følge av pappaperm, men vi finner ingen støtte for at dette kommer mors inntekt til gode. Tvert i mot faller mors inntekter som følge av at far tar ut perm, sier Fiva til NA24.

- Hvor mye faller inntekten til mor dersom far tar pappaperm?

- All statistisk analyse er beheftet med usikkerhet. Våre estimat er ikke veldig presise, noe vi jobber med å forbedre. Men vi kan med stor grad av sikkerhet utelukke positive effekter på mors inntekt og arbeidstilbud, sier Fiva.

Oppgitt over regjeringen
Forbundsleder Lisbeth Normann i Norsk Sykepleierforbund er oppgitt over regjeringens omgang med fakta.

I ett innlegg i DN lørdag 18. desember stiller Normann spørsmål om troverdigheten til regjeringens likelønnsmelding.

- Det er helt utrolig dersom regjeringen har laget en stortingsmelding basert på helt feil faktagrunnlag, skriver Normann.

Ikke belegg i svensk forskning
Arbeidet til Fiva og Cools var ikke kjent da regjeringen laget meldingen.

- Vi kan selvfølgelig ikke bebreide regjeringen for at de ikke kjente til resultatene våre. Men at Halvorsen og Aasland viser til svensk forskning som sier at mors lønn øker når far tar pappapermisjon synes vi er merkelig. Det er svært lite, om noe, belegg for dette i den svenske rapporten, sier Fiva.

NA24 har foreløpig ikke lykkes å få en kommentar fra statsråd Aasland, som for tiden vikarierer som statsråd i Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Arbeiderpartiet innførte 12 ukers fødselspermisjon under Johan Nygaardsvold i 1937, og har senere stått bak alle utvidelser av denne velferdsordningen.