Gå til sidens hovedinnhold

- Alle vil vinne i Norge

De rike vil bli rikere av globaliseringen.

GRAND HOTEL, OSLO (NA24): - Alle vil vinne, men noen vil vinne mer enn andre. De rike - kapitaleierne - vil bli rikere, og de flinke vil bli rikere. Men ufaglært arbeidskraft vil ikke høste av globaliseringen på samme måte, sier Kjetil Bjorvatn professor ved Norges Handelshøyskole (NHH).

NA24 - din næringslivsavis

På oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet har en gruppe forskere ved Norges Handelshøyskole analysert den norske økonomien i en globalisert verden.

Bjorvatn snakker på NHHs Alumni Frokostreff på Grand Hotel i Oslo.

- Vellykket velferd
- Norge står i en særstilling fordi vi allerede har bygget ned det meste av arbeidsintensiv industri. Vi har for eksempel lagt ned all klesproduksjon. Men også fordi vi er energieksportører. Energiprisene går opp og det tjener vi store penger på, sier Bjorvatn.

Han mener det vil gi utslag for de fleste, men at noen vil vinne mer enn andre og at det dermed vil by på politiske utfordringer.

- Den nordiske velferdsmodellen har vært vellykket, sier Bjorvatn. Andre land studerer nå den vellykkede modellen der høye skatter er en vesentlig faktor.

- Skatt dreper ikke
- Det er tydelig at et høyt skattesystem ikke trenger å drepe investeringsviljen, sier Bjorvatn.

- Behovet for en omfordelingspolitikk blir ikke mindre i fremtiden. Å ta fra de rike kapitaleierne og gi til fattige arbeidere er vanskelig i en verden hvor skattegrunnlaget er ustabilt. Det vil bli behov for stabilitet i skattepolitikken, sier Bjorvatn.

De rike skal blir rikere ved at kunnskapsindustrien vil vokse. Tradisjonell industri er i ferd med å ta slutt.

- Det vil bli stor endringer i næringsstrukturen. Arbeidsplasser vil bli lagt ned. Vi har en avindustrialisering, det er bekymringsfullt, men norsk økonomi går så det suser, og det er ingen grunn til at de ikke skal fortsette med det de neste 20 til 30 årene, sier Bjorvatn.

Avindustrialisering
NHHs analyse viser at det ikke blir noen vesentlige større endringer i næringsstrukturen de neste 20 til 30 årene enn de vi har opplevd de foregående 20 til 30 årene.

- I 2020 forsvinner arbeidsintensiv industri fra Norge. Kapitalintensiv industri, som treforedling og trelast fases ut. Vi står igjen med en stor og skjermet økonomi i offentlig sektor og kunnskapsindustri, sier Bjorvatn.

Kunnskapsindustrien er for eksempel den som står bak bygging av plattformer. NHHs analyse bygger på forutsetningen om at energiprisene vil stige. Analyse tar ikke høyde for miljøutfordringer, men det er planlagt undersøkt i neste omgang.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis