Gå til sidens hovedinnhold

Ambulansesjåførene fikk advarsel

Statens helsetilsyn sterkt kritiske til behandlingen Ali Farah fikk i Sofienbergparken.

De to ambulansesjåførene som forlot den hardt skadde Ali Farah i Sofienbergparken i fjor sommer, har fått en advarsel fra Statens helsetilsyn.

- Mistet autorisasjonen
- Advarsel er en alvorlig reaksjon på lovbrudd, og hvis man ikke innretter seg etter advarselen, vil man kunne miste autorisasjonen, sier direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn til aftenposten.no.

Helsetilsynet har kommet frem til at de to ambulansearbeiderne handlinger var uforsvarlige og ikke i tråd med kravet om omsorgsfull hjelp.

Ali Farah ble slått ned i Sofienbergparken i Oslo 6. august i fjor. Ambulansen som kom til stedet, nektet å ta med seg den skadde Farah, til tross for at også politiet på stedet ba om dette.

Advarsel for ordbruk
Advarselen blir gitt på grunnlag av at ambulansepersonellet unnlot å enten selv transportere pasienten til legevakt eller sykehus eller på annen måte forsikret seg om at pasienten ble transportert til lege innen rimelig tid.

Det samme gjelder ambulansepersonellets uttalelser til og om pasienten, skriver helsetilsynet på sine nettsider.

Kun sjåførene
Tilsynet har ikke funnet holdepunkter som tilsier at Ullevål Universitetssykehus organisering av ambulansevirksomheten er uforsvarlig.

I februar gjorde Helsetilsynet det klart at de ikke ville komme til å begjære påtale i forbindelse med saken, slik blant annet Alis samboer Kohinoor Nordberg ønsket.

Samtidig sa tilsynet at de ville sende et varsel til ambulansearbeiderne om at de ville bli ilagt en advarsel. I dag ble altså advarselen formelt ilagt.

Ordensproblem
Ambulansesjåførene har uttalt at de oppfattet Farah som et ordensproblem, og ville at politiet skulle frakte mannen til legevakta. Blant annet reagerte de ved å kalle Farah en gris, da den skadde mannen ikke klarte å kontrollere blære.

Det viste seg at Farah hadde pådradd seg hjerneblødningetter etter å ha blitt slått ned, og ble liggende på sykehus i flere uker etter hendelsen.

Saken har fått stor oppmerksomhet, blant annet gjennom Kohinoor, som mente saken dreide seg om rasisme.