Gå til sidens hovedinnhold

- Amelie settes fri

Det har lagmannsretten bestemt.

Borgarting lagmannsrett har bestemt at Maria Amelie skal løslates. Retten mener at det fortsatt er en fare for at kvinnen vil unndra seg uttransportering, men at dette kan motvirkes på andre måter enn fengsling.

Les: HELE AVGJØRELSEN FRA LAGMANNSRETTEN (PDF)

Hennes advokat, Brynjulf Risnes, er fryktelig glad:

- Nå er vi fryktelig glade og håper politiet ikke febrilsk holder på henne, sier Risnes til Nettavisen, i bilen på vei til Trandum.

- Moralinnsprøytning
Han ser på avgjørelsen som en stor oppmuntring etter mange dager med motgang:

- Kjennelsen gjør arbeidet for politiet, hvis de er i gang med å planlegge hennes utreise, mer kinkig, sier han.

Risnes håper ikke saken blir appellert videre til Høyesterett.

- Men uansett er dette en skikkelig moralinnsprøytning for oss, sier Risnes til Nettavisen.

Les også: Perfekt papirløs innvandrer

Støtteskriv
Amelie ble varetektsfengselet av Oslo tingrett før helgen, og fengslingen ble anket av 25-åringen. Hun har siden sittet fengslet på Trandum.

I støtteskrivet fra Risnes forsikret han om at Amelie ikke vil stikke av hvis hun blir løslatt.

«I støtteskrivet er anført at helheten i saken klart tilsier at det er vesentlig mer sannsynlig at fremstilte ikke vil unndra seg uttransport enn at hun vil unndra seg. Det forhold at hun har gitt klart uttrykk for at hun ikke ønsker å reise frivillig, er begrunnet med at hun mener at hun har rett til opphold i Norge og derfor vil arbeide videre med saken sin. Videre er anført at dersom uttransportering blir eneste løsning til slutt, vil hun ikke under noen omstendigheter motsette seg dette» skriver Borgarting.

Meldeplikt
Borgarting lagmannsrett støtter likevel Oslo tingrett i at det er en fare for at kvinnen vil unndra seg uttransportering fra Norge.

«Det er på det rene at samtlige disse forhold foreligger i denne saken og er lagt til grunn av tingretten som etter en totalvurdering har funnet at unndragelsesfare foreligger. Lagmannsretten er enig i denne vurdering og viser til tingrettens begrunnelse» skriver lagmannsretten.

Likevel mener retten at det holder å pålegge Amelie daglig meldeplikt.

Vedtaket om uttransportering av Amelie er uavhengig av avgjørelsen, og hun står dermed i fare for å bli sendt ut av landet, skriver NRK.no.

Her er avgjørelsen fra Borgarting

Kommentarer til denne saken