Terroristen Anders Behring Breivik har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene.

Saken er berammet i mars 2016 i Oslo tingrett, men gjennom sin advokat varsler Breivik flere runder i retten mot staten for å få bedre soningsvilkår.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060.

Kan bli flere rettsrunder

– Domstolsbehandlingen i Norge vil alltid være en forutsetning for å gå videre til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, det vil alltid være en aktuell sluttstasjon i en menneskerettighetssak, sier prosessfullmektig Øystein Storvik til Nettavisen.

KOMMENTAR: Han skal føle det som et onde

Avhengig av utfallet i tingretten kan det bli aktuelt å anke resultatet, dette kan gå hele veien til høyesterett, og altså i siste instans til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

– Han ønsker bedringer i soningsvikårene sine, rettssystemet er et virkemiddel vi anser som effektivt. Vi forutsetter at norske myndigheter vil oppfylle forpliktelsene sine, mener Storrvik.

Breivik har tidligere varslet at han vil sultestreike på grunn av de harde soningsforholdene i fengselet, men dette er ikke lenger aktuelt.

Les også: Slik blir 22. juli-museumet

– Frem til rettssaken kommer fokuset til å være på den, og han sultestreiker ikke.

Tidligere i dag var det et forberedende rettsmøte, der det var uenighet i om det var nødvendig for Breivik å være i retten. Storrvik mente det var viktig at rette møtte Breivik ansikt til ansikt, mens regjeringsadvokat Marius Kjelstrup Emberland mente det var nok med videooverføring fra Skien fengsel.

Breivik bestemt på å kjempe

– Det er av viktig betydning for ham, det blir umulig for retten å vurdere saken uten å møte personen. Det blir en utypisk situasjon å ha ham på videolink med retten, og det vil være en ytterligere isolasjon, sa terroristens advokat i retten tidligere i dag.

Storrvik og Breivik har planlagt løpet når de nå skal kjempe mot staten og de strenge soningsvilkårene han er ilagt.

– Breivik har full forståelse for trekkene vi nå gjør, og det har vært forutsetningen for vårt samarbeid at vi skal sloss for at han skal få lettelser under soningen. Det har hele veien vært forutsatt at saken ender som en menneskerettighetsspørsmål til endelig avgjørelse.

– Det har vært vår forutsetningen hele veien og saken i Oslo tingrett er bare første steget på veien til Strasbourg, avslutter Storrvik.

Regjeringsadvokat Marius Kjelstrup Emberland har ikke ønsket å kommentere saken overfor Nettavisen.