(iOslo.no) Dårlig inneklima er årsaken til at halvparten av de ansatte på personal - og økonomiseksjonen ved Søsterhjemmet på Ullevål Universitetssykehus måtte evakueres, skriver Uniforum.nett.

Kontorlokalene ble stengt ved det medisinske fakultetet på onsdag grunnet soppangrep. De ansatte fikk hodepine og plager med slimhinnene.

– Dette er et av de mest graverende tilfellene jeg har sett. Det var ille. Jeg ble selv dårlig mens jeg var på befaring. Det verste er at Ullevål sykehus, som har ansvaret for bygget, har hatt lang tid til å løse problemet og at intet skjer før jeg hører om saken og stenger bygningen. Det er uforsvarlig, forteller hovedverneombud ved Universitetet i Oslo, Mette Børing, til Uniforum.nett.

Eiendomsavdelingen ved Ullevål sykehus gjennomførte en soppanalyse ved denne delen ved bygget for noen år siden. De har gjentatte ganger purret på denne rapporten, men til ingen nytte.

– Det er vanskelig å si noe om alvorlighetsgraden fordi vi verken vet om mengdene og hvilke muggsopparter som er påvist. Vi vet heller ingen ting om hvor soppsaneringen er gjennomført, beklager yrkeshygieniker ved Seksjon for HMS ved Universitetet i Oslo Jan Hatlemark, til Uniforum.nett.

Nå spekuleres det i om Ullevål sykehus har noe å skjule, melder nettsiden.

Les flere nyheter på iOslo.no