OSLO (Nettavisen): Partiet Rødt varsler at de i forbindelse med en markering 22. mars vil anmelde statsminister Jens Stoltenberg og statsrådene Jonas Gahr Støre og Grete Faremo til politiet for krigsforbrytelser og medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i forbindelse med Natos militæroperasjon i Libya i 2011.

- Vi har hatt advokat til å se på dette, og vi mener det skjedde klare brudd på internasjonal rett, sier Rødts nestleder Marielle Leraand til Nettavisen.

Hun mener det er svært betenkelig at den norske offentligheten ikke har fått en gjennomgang av den norske deltakelsen i Libya-krigen. Rødt har tidligere krevd en full gransking.

Viser til FN-rapport
Rødt mener den norske regjeringen og Nato seilte under falskt flagg i sin ordbruk om militæroperasjonen over Libya. FN-mandatet gikk ut på å beskytte sivilbefolkningen, mens kritikerne mener det i realiteten var en krig for å styrte Mummar Gaddafi.

Nye opplysninger viser at de norske pilotene selv var delaktig i å velge ut bombemål.

- Hvordan kan det være slik at norske piloter får blankofullmakt til å velge ut sine mål og hva innebar egentlig det norske bidraget i Nato-operasjonen? Dette mangler vi en redegjørelse på, sier Leraand.

Rødt legger en FN-rapport til grunn for anmeldelsen. Den viser at Nato bombet sivile mål. Ifølge Rødt viser den også at den internasjonale koalisjonsstyrken begikk krigsforbrytelser på bakken.

- Vi mener at det som kommer fram i denne rapporten, gir grunnlag for å anmelde regjeringen Stoltenberg II, statsminister Jens Stoltenberg, daværende utenriks- og forsvarsminister Jonas Gahr Støre og Grete Faremo og forsvarssjef Harald Sunde etter straffelovens kapittel 16 om Folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelser, heter det i uttalelsen fra Rødt.

Ifølge Leraand ble det begått brudd på norske lover om krigsforbrytelser som det kan påvises at Nato begikk under krigen.

- En gimmick
Stortingsrepresentant Svein Roald Hansen (A) sitter i utenrikskomiteen på Stortinget. Han blåser av Rødts anmeldelse:

- Dette må være en gimmick de gjør for å få mer oppmerksomhet, sier han til Nettavisen.

Hansen sier han ikke kan se at det er noe ved den norske deltakelsen i militæroperasjonen over Libya i 2011 som ikke tåler dagens lys.

- Det er ganske hovent å si noe sånt. Dette er en alvorlig sak. Vårt land har vært i krig, og regjeringen holder tilbake informasjon, sier Marielle Leraand.

- Vi lever i et demokratisk samfunn, ikke et diktatur, og det må være slik at vi skal kunne gå en deltakelse i en slik militær operasjon etter i sømmene, legger hun til.

Tok vanskelige oppdrag
Etter NRK Brennpunkts dokumentar «De gode bombene» har det kommet fram at Norge spilte en mye mer aktiv rolle i oppdraget enn det som til nå har vært kjent.

Militære kilder, blant annet den kanadiske generalen Charles Bouchard, har sagt at Norge gjorde ting ingen andre land ville gjøre.

Dette er rapporten

Rapporten Rødt viser til i sin anmeldelse er «Report of the International Commission of Inquiry on Libya» laget av en kommisjon nedsatt av FNs menneskerettighetsråd.

Rapporten ble publisert 2. mars i fjor.

Kommisjonen hadde som mandat å etterforske alle påståtte brudd på internasjonale menneskerettigheter i Libya. Den konkluderte med at Gadaffis styrker i Libya begikk forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Kommisjonen fant også at thuwar, opprørsstyrkene, begikk krigsforbrytelser og brøt internasjonale menneskerettigheter. Ifølge kommisjonen gjennomførte Nato en målrettet mililtæroperasjon der det var et klart ønske å unngå tap av sivile liv. I begrenset omfang, heter det i rapporten, kunne kommisjonen bekrefte sivile tap etter Natos operasjoner, og det ble funnet bombemål som ikke hadde noen påviselige miltær verdi.

Les hele rapporten her

Norske fly ble satt inn over Libya i slutten av mars 2011. Operasjonen Unified Protector ble ledet av Nato, og var hjemlet i en beslutning i FNs sikkerhetsråd.

Det militære oppdraget om norsk deltakelse ble gitt fredag 18. mars. Styrken ble klargjort i løpet av helga, og mandag 21. mars dro seks F-16-jagerfly og 120 personer fra Bodø hovedflystasjon. Basen for det norske bidraget var i Soudabukta på Kreta. Derfra var det ca. én times flytid til mål i Libya.

Fløy 583 tokt
De seks F-16-flyene utgjorde det norske bidraget i perioden fra 24. mars, dato for de første bombe- og rekognoseringstoktene, til 24. juni. Da ble to av flyene trukket hjem. De fire øvrige deltok i operasjonen fram til 1. august. Da var Libyas leder Muammar Gaddafi fordrevet fra makten.

De norske flyenes fløy 583 tokt. 569 laserstyrte bomber og GPS-styrte bomber ble satt inn mot libyske mål, ifølge Forsvaret.