Gå til sidens hovedinnhold

Annerledeslandet

Her kan du se hvilken økonomisk særstilling vi lever i.

I en NA24-artikkel mandag kommer det fram hvilken særstilling Norge er i.

Mens andre land må kutte kraftig i sine budsjetter samtidig som skattenivåene og arbeidsledigheten stiger, leverer Norge store overskudd.

Det norske budsjettoverskuddet er milevis over alle andre betydelige land. Det er også mye høyere enn de fleste andre oljenasjoner.

Alle går med underskudd
Ifølge The Economists oversikt over forventet budsjettbalanse i 2010, er det bare tre økonomier som ventes å gå med overskudd i 2010. Den ene er Hongkong (som riktignok ikke er et eget land), med et forventet overskudd på 0,8 prosent av BNP. Den andre er Saudi-Arabia, med 1,3 prosent av BNP.

Og så er det oljelandet Norge, i en liga for seg selv, med et forventet budsjettoverskudd på 9,4 prosent av BNP.

Til eksempel har Frankrike ikke hatt overskudd på statsbudsjettet på tretti år, men inflasjon kan spise opp moderate underskudd, men i praksis viser det seg at gjelden øker for mye i dårlige tider, som de siste par årene.

Les også Are Slettan: Er velferdsstaten død?

Kombinasjonen av langsiktig utgiftsvekst, som bare delvis er dekket inn med skatteøkninger, og en akutt økonomisk krise som startet i 2008 har medført at alle europeiske land, og nesten alle betydelige land i hele verden, har underskudd på de offentlige budsjettene. Det skriver Economist.

Tungt i Sverige og Danmark
For å illustrere de ekstreme forskjellene, kom svenskene med nye tall for arbeidsledigheten i landet. Mens de fleste økonomene hadde ventet nedgang, viste fasiten at den svenske arbeidsledigheten steg fra 9,1 til 9,8 prosent sist måned.

I Danmark er det ikke bedre.

Tirsdag ble den danske regjeringen enig om en økonomisk krisepakke med Dansk Folkeparti. Den innebærer blant annet at dagpengeperioden reduseres fra fire til to år, og kutt i toppskatten utsettes i tre år. Det blir maksimalt utbetalt 30.000 i barnetrygd, slik at det blir dyrt å ha tre barn eller flere i Danmark.

Ute i Europa er imidlertid krisen langt større.

De siste ukene har den tøffe økonomiske situasjonen i Hellas vært i fokus, men også andre europeiske land sliter tungt. Mandag rykket Det internasjonale pengefondet (IMF) ute med en klar advarsel til Spania. Fall i eiendomsmarkedet har rammet den spanske økonomien hardt. I tillegg til raskt økende offentlig gjeld, er privat sektor forgjeldet. Næringslivet er også lite konkurransedyktig.

IMF mener Spania trenger omfattende reformer, blant annet når det gjelder et «dysfunksjonelt» arbeidsliv. Arbeidsledigheten i landet er over 20 prosent, altså milevis over Norges puslete 3 prosent.

Kommentarer til denne saken