Bestanden av ville pandaer har økt med 268 dyr i løpet av det siste tiåret, ifølge ny telling gjennomført av kinesiske myndigheter. Totalt finnes det nå 1.864 ville pandaer.

– Dette er fantastiske nyheter og et vitnesbyrd om det gode arbeidet som er blitt gjort av kinesiske myndigheter i samarbeid med organisasjoner som WWF, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF-Norge.

Fortsatt truet
Pandaene har også utvidet leveområdene sine med 11,8 prosent, til 2.577.000 hektar. Pandaene, som er et symbol for WWF, finnes bare i de kinesiske provinsene Sichuan, Shaanxi and Gansu.

Til tross for at tallene er på vei opp, er kjempepandaen fortsatt en truet dyreart, blant annet på grunn av jordskjelv, avskoging og utbygging av infrastruktur som veier og dammer. Selv om pandaen ikke har vært brukt verken til mat eller naturmedisin, var krypskyting et problem tidligere – fordi dyra var ettertraktet som trofeer.

Utvider leveområdet
– WWF har sammen med kinesiske myndigheter jobbet for å etablere verneområder og korridorer mellom veiene og dammene, slik at pandaene kan bevege seg fritt, sier Jiang Zeyin, som jobber for WWF i Kina.Nettverket av verneområder for kjempepandaen består av hele 62 naturreservater, et mindre antall skogsgårder og skoger som forvaltes på bærekraftig vis, og altså korridorer som gjør at pandaen kan bevege seg mellom områdene. Reservatene, gårdene, skogene og korridorene dekker over halvparten (57 prosent) av kjempepandaens naturlige leveområder i Kina, og 71 prosent av verdens kjempepandaer holder til her.

Kjempepandaen er en sky bamse og områdene den lever i er enorme, med svært uframkommelig terreng. Pandaer har dessuten god luktesans og vet å holde seg unna mennesker.

På de over fem årene som Jiang Zeyin har jobbet i felten i Sichuan, har han flere ganger sett dampende fersk pandamøkk, men ikke en eneste vill panda.

Og til slutt måtte vi bare ta med denne klassikeren:

HTML EMBED