I byrådserklæringen til den rødgrønne byregjeringen i Oslo, står det tydelig og klart at de ikke ønsker en utvidelse av E18 Vestkorridoren.

Men E18 er en riksvei, der staten har anvaret, og Stortinget har siste ord om utbyggingen. Ap på Stortinget slår også fast at de vil ha ny en E18, skriver Aftenposten.

- Generelt så har Arbeiderpartiet sagt at vi støtter Oslopakke 3 slik den er fremforhandlet og lagt frem for Stortinget. Vi står altså bak Oslopakke 3, som baserer seg på en bred avtale, sier stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap) til avisen.

På spørsmål om det er Oslo-byrådet som skal styre utbyggingen av E18, der det meste skal skje i Bærum, er han krystallklar:

- Nei. E18 er et nasjonalt ansvar. Det er Stortinget som bestemmer. Men tillitsvalgte som er berettiget til det, må få mene noe om hvordan fremtiden skal være, sier Sivertsen.