Gå til sidens hovedinnhold

Ap solid frem etter forliket

Ap går mest frem, mens Frp har størst tilbakegang på TV 2s partibarometer for desember.

To av de tre regjeringspartiene går frem på det første partibarometeret etter høstens budsjettforlik.

Arbeiderpartiet går frem med 2,5 prosentpoeng til 27,5 prosent. Ikke siden april 2001 har partiet hatt en høyere oppslutning på partibarometeret som TNS Gallup lager for VG og TV 2. Den gang satt Arbeiderpartiet selv i regjeringskontorene og surfet på en medvindsbølge.

Også på det forrige partibarometeret som ble tatt opp mens partiene på Stortinget forhandlet om neste års statsbudsjett, gikk Arbeiderpartiet frem.

På to måneder har de økt oppslutningen med fem prosentpoeng. Partiets nye "rekord-notering" på 27,5 prosent kommer bare tre uker etter at Jens Stoltenberg inngikk et historisk budsjettforlik med regjeringspartiene.

Glad for fremgangen
- Jeg tror folk forstår at det var riktig av Ap å ta ansvar for å unngå sprik og usikkerhet i norsk økonomi, sier Ap-leder Jens Stoltenberg til TV 2.

Ifølge Stoltenberg kommer fremgangen som følge av at velgerne har gitt sin tilslutning til det Arbeiderpartiet har fått gjennomslag for i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene.

- Vi er glad for denne fremgangen, men vi ønsker å gå ytterligere frem før vi kommer på et nivå som vi er fornøyd med.

Viser målingen at Ap først og fremst er et kompromissparti?

- Den viser vel først og fremst at Ap er opptatt av politiske resultater, sier Stoltenberg.

Bakgrunnstallene viser at Arbeiderpartiet har økt lojaliteteten kraftig blant tidligere velgere. Denne gang henter Ap fraktisk velgere fra SV, som de har mistet velgere til på de de siste målingene.

Ap har størst fremgang blant velgere under 30 år og velgere over 60 år. Partiets fremgang er størst på Østlandet.

Ap-lederen sier hans mål er å komme høyere enn 28,5 prosent ved neste Stortingsvalg.

- Men jeg vil ikke tallfeste noe absolutt mål, sier Stoltenberg.

Skal dere inngå et budsjettforlik til, da kanskje?

- Det kommer helt an på politikkens innhold. Det er den som er avgjørende.

HTML EMBED
SI DIN MENING:
Hvem ville du stemt på om det var valg i dag?
Ap
H
Frp
SV
KrF
Sp
V
Andre

Se resultat
Frp i motvind

Fremskrittspartiet straffes av velgerne etter at de brøt budsjettforhandlingene med regjeringspartiene.

På Partibarometeret for desember går Frp tilbake med 2,5 prosentpoeng. Det er den laveste oppslutningen partiet har hatt siden august.

Bakgrunnstallene viser at det er er tidligere Frp-velgere som nå vender ryggen til Carl I. Hagen & co.

- De blir kanskje straffet fordi de er et parti som alltid er opptatt av spill og konflikter lett kan skape rot, sier Ap-leder Jens Stoltenberg.

KrF henter ingen nye velgere
Knapt halvparten av de som stemte på Kristelig Folkeparti ved valget i 2001 sier at de vil gjøre det samme i dag.

Partiet henter ikke en eneste velger fra noe annet parti, mens de mister velgere i store strømmer til alle de store partiene.

Målingen er tatt opp etter at Jon Lilletun trakk sitt kandidatur til å overta som leder i KrF, og Dagfinn Høybråten fremsto som den enste kandidaten. Tallene viser at Høybråten vil få en svært vanskelig jobb med å hente velgere tilbake, dersom han blir valgt til ny leder på det ekstraordinære landsmøtet i Bergen i januar.

Rødt flertall
Arbeiderpartiet ville blitt det klart største partiet med 49 mandater dersom denne målingen var valgresultat. Det er seks flere enn de har i dag.

Fremskrittspartiet ville fått 37 (+ 11), Høyre 31 (- 7), Kristelig Folkeparti 10 (- 12), Senterpartiet 9 (- 1), Sosialistisk Venstreparti 30 (+ 7) og Venstre 1 (- 1).

I tillegg ville Rød Valgallianse fått to mandater (+ 2) i Oslo og Hordaland, mens Kystpartiet ville falt ut av Stortinget.

Beregningen er foretatt ved hjelp av mandatfordelingsprogrammet Celius, og baserer seg på et Storting med 169 mandater. Dette betyr at det nye regjeringsalternativet Ap, SV og Sp ville hatt flertall på Stortinget med 88 mandater. I tillegg ville RV hatt to mandater.

Høyre litt frem
Det største av regjeringspartiene, Høyre går frem med et prosentpoeng etter det historiske budsjettforliket med Arbeiderpartiet. Det kan tyde på at Fremskrittspartiet ikke har klart å kapre så mange Høyre-velgere på budsjettforliket som Frp-strategene hadde regnet med. Men Høyre har likevel fortsatt et stort problem med at mange tidligere velgere sier de vil stemme Frp.

Venstre nær sperregrensen
Også det minste av regjeringspartiene, Venstre går frem på målingen med et prosentpoeng til 3,5 prosent. Partiet henter tilbake velgere som har vært på vandring og får høy oppslutning blant velgere som oppgir at de ikke hadde stemmerett ved valget i 2001.

Bakgrunnstallene viser at Venstre på denne målingen er svært nær ved å bryte sperregrensen for utjevningsmandater ved Stortingsvalg på 4 prosent. Dersom partiet hadde klart dette, ville de kapret sju mandater.

Dermed ville det nye regjeringsalternativet Ap, SV og Sp vært avhenging av RVs to mandater for å få flertall bak seg på Stortinget.

Striden i Akershus
Med et slikt valgresultat kjemper to partiledere fra Akershus om et og samme utjevningsmandat på Stortinget.

Både Senterpartileder Åslaug Haga og KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland ville vært avhengig av utjevningsmandat, men bare en av dem kan med et slikt valgresultat komme inn på Stortinget. Også Dagfinn Høybråten, som trolig blir valgt til ny leder i KrF kommer fra Akershus.

Reklame

Opptil 50 prosent på Comfyballs