Gå til sidens hovedinnhold

Ap-strid om bistand

Det brygger opp til strid i Arbeiderpartiet om det skal settes et nytt prosentmål for hvor mye bistanden skal økes.

- Personlig mener jeg at Arbeiderpartiet bør binde seg til et nytt og høyere prosentmål i vårt nye program for neste stortingsperiode, men jeg vet at det er flere i partiet som synes en videre tallfesting blir meningsløs, sier AUF-leder Martin Henriksen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Regjeringen og Arbeiderpartiet har som mål å gi en prosent av brutto nasjonalinntekt til u-hjelp. I årets statsbudsjett legges det opp til at Norge skal bruke over 20 milliarder kroner på bistand. Det tilsvarer 0,98 prosent av brutto nasjonalinntekt.

Stiller spørsmål
Arbeiderpartiets programkomité, som ledes av Ap-nestleder Helga Pedersen, stiller spørsmål ved om partiet skal binde seg til et prosentmål utover en prosent eller heller si at ressurser til kvalitative mål bør økes. Fred og forsoning, rettferdig fordeling, helse og utdanning nevnes som eksepler på slike kvalitative mål.

Komiteen peker på at det her er to syn som gjør seg gjeldene:

* Enkelte hevder at prosentmålet er blitt et mål i seg selv og overskygger en nødvendig debatt om innhold og profil på bistanden.

* Andre vil hevde at den store enigheten om prosentmålet har bidratt til å gi mer rom for diskusjon om strategi og innhold.

Det pekes på evalueringer som viser at bistand virker best der Norge på samme tid involverer seg i politisk dialog, faglige bistandsprogrammer og konkrete prosjekter som etterspørres lokalt.

Vil ha økning
AUF-leder Martin Henriksen innrømmer at programkomiteen, som han selv er medlem av, reiser en viktig debatt.

- Norge kan ikke bare ukritisk øke prosenten som går til bistand. Vi må også diskutere innholdet i bistanden. Men jeg mener at Ap må sette et høyere prosentnivå for neste stortingsperiode. Personlig mener jeg at det nye målet for bistandsandel bør øke til 1,5 prosent, sier Henriksen.

Stortingsrepresentant Vidar Bjørnstad (Ap) etterlyser en debatt om innholdet i norsk bistandspolitikk.

- Vi må unngå at bistandsmålet blir isolert til en prosentsats. Det kan fort føre til at vi ikke får diskutert andre og viktigere ting ved bistanden, sier Bjørnstad som også er medlem av utenrikskomiteen på Stortinget.

- En prosentsats er ikke noe mål på hvor vellykket bistandspolitikken er. Jeg har personlig ikke konkludert på om Ap bør ha et nytt prosentmål for neste stortingsperiode, men jeg tenderer nok i retning av at vi bør ha et mål å strekke seg etter, sier Bjørnstad.

Reklame

Derfor er den norske ladekabelen så genial

Kommentarer til denne saken