Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen, går nå i bresjen for å fjerne taxfree-ordningen.

- Det er ikke noen tvil om at norsk alkoholpolitikk er under press, blant annet som følge av at taxfree-ordningen har fått et omfang som er mye større enn tidligere, sier Micaelsen til Nettavisen.

- Som mange reagerer på
Micaelsen leder et utvalg i Arbeiderpartiet som nå foreslår en rekke endringer i norsk helsepolitikk, deriblant en avvikling av taxfree-utsalget på norske flyplasser.

- Det mest omstridte forslaget vil være at vi mener at Ap bør ha som mål på sikt at taxfree-ordningen bør avskaffes i den formen det har i dag, sier han.

Han viser til at taxfree-ordningen ble innført i sin tid av to grunner: Det skulle være en ubyråkratisk måte å innføre blant annet alkohol i små mengder, og det skulle være «en slags ventil i et ellers ganske strengt omsetting- og tilgjengelighetsregime i Norge».

- Spesielt med den kraftige utvidelsen fra Høyre og Frp-regjeringen (med økt kvote), har det etter vårt syn fått et omfang som mange reagerer på, og som også vises i omsettingstallene for Vinmonopolet. En betydelig andel av alkoholsalget i Norge går nå via taxfree, sier Micaelsen.

- Streng politikk er vellykket
Han mener det økte taxfree-salget et stort problem.

- Det er et problem fordi vi i Norge i mange år har ment at det å ha en streng alkoholpolitikk har vært vellykket i arbeidet med folkehelsen i Norge. Det at vi har et moderat forbruk av alkohol og at det omsettes på en spesiell måte, har vært en suksessfaktor i mange år, sier Micaelsen, og legger til:

- Nå utfordres det, og da foreslår vi at det gjøres noe med det.

Micaelsen sier samtidig at han er fullstendig klar over at dette ikke er en enkel sak.

- Jeg har respekt for at det er andre meninger er om dette, sier han.

- En mellomløsning med polet
Micaelsen viser til at Norge nesten er det eneste landet som har igjen en taxfree-ordning.

- Men Norge er jo i en situasjon hvor vi generelt sett har høyere avgifter på alkohol enn andre land, så en eller annen form for ubyråkratisk innføring av alkohol må vi nok ha, sier han, og påpeker at det ikke er snakk om å fjerne taxfreeutsalget over natta.

Det er Travel Retail Norway (TRN) som drifter taxfree-butikkene på de største flyplassene i Norge, og de har en kontrakt som løper ut 2022.

Aps helsepolitiske talsperson sier han også er åpen for at Vinmonopolet kan overta som en mellomløsning.

- Noen mener at man nærmest skal bryte kontrakten med operatøren for eksempel på Gardermoen. Det er ikke aktuelt. Når og dersom det er juridisk mulig å gjøre, så mener jeg absolutt av Vinmonopolet kan være en aktør som på en mer edruelig måte kan stå for et avgiftsfri salg på flyplassene. Det er en mellomløsning som kan være interessant, sier Micaelsen.

- Ikke finansieres med alkohol
Avinor får imidlertid store deler av sine inntekter fra taxfree-salget, men det mener Michaelsen de må finne en annen løsning for.

- Vi må finne en annen måte å finansiere inntektene til Avinor. Men jeg opplever at de fleste er enige om at hvis vi i dag skulle finne ut hvordan vi skal finansiere flyplassene, så ville ikke det vært med alkohol, sier han.

I fjor høst ble det klart at et flertall på Stortinget vil ha en utredning av taxfree-salget på flyplassene, med et mål om at Vinmonopolet skal overta salget.

Tirsdag legger Aps helseutvalg fram sine anbefalinger til partiet.