Arbeiderpartiet får en oppslutning på 28,2 prosent, mens Høyre går fram 0,4 prosentpoeng til 28,9 prosent. Oppslutningen om Fremskrittspartiet er på 14,2 prosent, noe som er en framgang på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med en tilsvarende måling for en uke siden.

Miljøpartiet De Grønne får en liten smell med en nedgang på 0,7 prosentpoeng. Partiet er likevel fortsatt over sperregrensen med en oppslutning på 4,5 prosent.

For de øvrige partiene er det bare små endringer. Venstre får en oppslutning på 5,7 prosent (-0,2 prosentpoeng), KrF 5,8 (+0,2), Senterpartiet 5,8 (+1,0), SV 4,5 (-0,1) og Rødt 1,4 (+0,1). Oppslutningen om andre partier er 1,0 prosent (+0,2). (©NTB)