- Jeg holder muligheten åpen for ekstrabevilgning til veier i nord. Vi vet ennå ikke omfanget av kostnadene som er forbundet med de ekstraarbeidene som må gjøres, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Samferdselsministeren har bedt om å bli løpende orientert om den ekstraordinære situasjonen som har oppstått på grunn av flom og ras i Nord-Norge den siste tiden.

Vulkan og ras
- Jeg hadde et møte med Vegdirektoratet fredag, og ble der forsikret om at folkene i Statens Vegvesen gjør det de kan for å holde veiene åpne. I tillegg fører akeskyen fra vulkanen på Island til at vi må ha ekstra oppmerksomhet på både beredskap og åpne veier. Derfor blir jeg holdt løpende orientert på hva situasjonen i nord kan medføre av ekstra kostnader, sier Kleppa.

Samferdselsministeren peker på at Region nord i Statens Vegvesen har midler til vedlikehold på sitt ordinære budsjett.

- Men disse midlene skal jo i hovedsak gå til det som fra før er planlagt vedlikehold i den nordlige landsdelen, sier hun.

Øker dag for dag
- Jeg vil på et senere tidspunkt komme tilbake til størrelsen på en tilleggsbevilgning, sier hun.

- Kan du antyde noe om størrelsen på ekstrakostnadene?

- Kostnadene øker dag for dag. Det første anslaget fra Region nord gikk på 30-40 millioner kroner. Det er håndterbart, men nå forstår jeg at det vil dreie seg om atskillig større beløp. Og desto viktigere blir det å peke på at Region nord også skal ha penger til annet vedlikehold, sier Kleppa. (ANB)