TØYEN: Nylig fortalte dittOslo.no om elever på Tøyen skole som verken har mulighet eller råd til å drive organisert idrett i nærmiljøet.

Beboere har tatt initiativ til å få en flerbrukshall på Tøyen, i forbindelse med det så kalte Tøyenløftet.

- Det handler om å gi Tøyen-ungene tilgang til det alle andre tar for gitt, sa Karianne Hjallen til dittOslo.no.

Les også: - Elevene på Tøyen har ikke råd til organisert idrett

- Kan passe inn
Og nå får beboerne forsiktig gehør fra byrådet.

For selv om det foreløpig ikke ligger an til en egen idrettsarena i Tøyen-planene, mener byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby, at det er viktig med mulighet for organisert idrett.

- Idretten er et viktig samlingspunkt for barn og voksne, og det er positivt at det nå settes i gang flere initiativer på Tøyen for å få flere aktive barn. Det er mulig å se for seg at en flerbrukshall kan passe inn i planene for Tøyenparken og jeg håper de vil spille dette inn i høringsprosessen, sier Melby.

Les også: Tolv spisesteder stengt etter storkontroll

Får støtte
Marianne Borgen (SV) har fått mye av æren for at Tøyen-avtalen kom i stand i 2013. Hun støtter forslaget om en flerbrukshall.

- Tøyen-avtalen er en god start på å løfte Tøyen, som har vært en forsømt bydel i mange tiår. Men Tøyen-avtalen inneholder ikke alt som må skje framover på Tøyen. Derfor er jeg glad for det sterke engasjementet som nå er på Tøyen for å sikre at det også blir en flerbrukshall der, sier hun.

Hun understreker at Tøyen-avtalen legger vekt på medviskning og deltakelse fra lokalbefolkningen, og hun sier hun ikke er i tvil om at det er behov for en flerbrukshall her.

Hun er imidlertid usikker på om det er en god idé å legge en slik hall inn i Tøyenparken.

- Det er viktig at når den nye Tøyenparken står ferdig, så skal det være et stort og flott grøntområde som er tilgjengelig for ulike brukergrupper, og vi skal være varsomme med å bygge for mye inn i parken. Men SV vil sammen med beboerne se konstruktivt på ulike løsninger for å finne plass til en ny flerbrukshall i bydelen, sier Borgen.

Les også: «Fattigdom løses ikke av flere sushi-barer eller mer øl og pizza»

- Markedskreftene styrer
Debatten har gått heftig rundt Tøyen-avtalen den siste tiden, og mens SV og Rødt mener det må bygges på beboernes premisser, har Høyre forsvart utbygging av bygg som skal tiltrekke seg folk fra hele byen.

- Det virker som at noen tror vi lever i Peter Pans Neverland, der alt er lov og alt er mulig. Vi må være klare på at markedskreftene styrer. Man kan ikke bare få og få og få, sa Jawad Azadmehr (H) til dittOslo.no tidligere i vår.

Men nå får altså beboerne på Tøyen støtte fra byråd Guri Melby, som ber dem spille inne sine ønsker i den videre prosessen rundt Tøyen.

Du kan se de ulike forslagene til «nye Tøyen» her. Høringsfristen går ut i juni, og byrådet skal bestemme seg for i løpet av høsten 2015.

Les også: - Folk takker for at vi gjør hjemveien deres tryggere