Paven skapte store internasjonale protester under et besøk i AIDS-herjede Afrika i 2009, etter å ha uttalt at sykdommen ikke kunne overvinnes ved kondombruk. Nå ser det ut som han har foretatt en holdningsendring.

– Det ansees selvfølgelig ikke som en riktig og moralsk løsning, men i enkelte tilfeller hvor hensikten er å redusere risikoen for sykdom, kan det være første skritt på veien, sier lederen for 1.1 milliarder katolikker.Det er avisa Sydney Morning Herald som melder dette.

Prostitusjonseksempel
Det at paven åpner for kondombruk kommer fram i boka om paven som blir utgitt førstkommende tirsdag. Den har fått tittelen «Verdens lys: Paven, Kirken og Tidens tegn». Boka er basert på 20 timer med intervjuer utført av den tyske journalisten Peter Seewald.

For å illustrere holdningsendringen, brukte Benedikt et eksempel med en mannlig prostituert som bruker kondom.

– Det kan rettferdiggjøres i enkelte tilfeller. For eksempel når en mannlig prostituert bruker kondom, dette kan være et tegn på at man tar ansvar i tillegg til at det kan videreutvikle forståelsen av at ikke alt er lov og at man kanskje ikke kan gjøre alt man har lyst til, sier Benedikt ifølge boka.

Flere sensitive temaer
Fram til nå har Vatikanet hatt en nulltoleranse for noen form for prevensjonsbruk, unntatt avholdenhet.

Han legger imidlertid til at kondombruk alene ikke vil løse problemet med HIV og AIDS.

– Det må skje mer, sier han.

Det tas også opp andre sensitive temaer i den kommende boka som blir oversatt til 18 språk. Blant annet er pedofiliskandalen i den katolske kirken, sølibat og kvinnelige prester noen av sakene som kan leses om.