Gå til sidens hovedinnhold

Åpner for mer oljeleting i nord

Regjeringen satser stort på olje i nord, men får kritikk for å gjøre for lite.

Det var tynt rundt kongens bord i statsråd på Slottet fredag. Både statsministeren, utenriksministeren, kommunal- og regionalministeren og kunnskapsministeren hadde satt seg på flyet nordover for å presentere sine visjoner for nord.

- Nordområdene skal tas mer i bruk, noe som vil gi arbeidsplasser, bedre miljø og sikre norsk suverenitet, uttalte statsminister Jens Stoltenberg.

Regjeringen har store ambisjoner. Særlig for oljevirksomheten, og ser for seg at det vil bety mye for lokal og regional næringsutvikling. Bare utbyggingen av Goliat, oljesonen på Snøhvit og ny kapasitet for gassproduksjon på Melkøya utenfor Hammerfest kan sikre utbyggingsaktivitet i området mot 2015 og investeringer på over 50 milliarder kroner.

Åpner for mer oljeleting
Blant annet vil de videreutvikle petroleumsvirksomheten i Barentshavet. Den 19. konsesjonsrunden, som ble lagt frem tidligere i år, er en del av dette, men kommer også med signaler om ytterligere tildelinger og skriver i planen at de vil føre en aktiv tildelingspolitikk for å følge opp leteresultater sikre ny leteaktivitet.

Både modne områder nær gigantfelt som Snøhvit og Goliat, i tillegg til mer umodne områder i andre deler Barentshavet, skal utforskes grundigere, noe som klinger godt i ørene til oljeindustrien.

Viktig for Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og resten av regjeringen er å selge inn Norge enda bedre i det voksende LNG-markedet. Det vil bidra til å dekke noe av det økende rørgassbehovet i Europa.

Ustabile olje- og gassleveranser fra Russland og Midtøsten bidrar dessuten til at regjeringen tror Barentshavet vil kunne få økende betydning i det globale energiforsyningsbildet, ut fra et politisk ønske om redusert avhengighet av leveranser fra øst.

Krever mer enn fagre løfter
Regjeringen får skryt fra flere hold for høyt ambisjonsnivå, men får kritikk for at de ikke nødvendigvis følger opp ambisjonene med bevilgninger. Blant annet er NHO fornøyd med at ressursene skal kartlegges, både når det gjelder olje og fisk. Men de krever at fagre ord blir fulgt opp med handling i årene fremover. Beløpene som ligger inne i statsbudsjettet for neste år er for små, hevder næringslivets talsmenn.

- Vi forventer at strategien vil bli prioritert i de kommende statsbudsjetter på en slik måte at den utløser økt innsats både fra lokalt næringsliv og fra andre bedrifter og aktører som arbeider for å styrke næringsutviklingen i nord, sier Petter Haas Brubakk, næringspolitisk direktør i NHO.

Forskingsrådet foreslår en betydelig økning til forskning i nord. De sier den sterke vinklingen av forskning i strategien for nordområdene sammenfaller med deres en vekst på 300 millioner kroner til forskning i Nordområdene i 2008.

Oljemann aktiv i arbeidet
Regjeringen får ros fra Oljeindustriens Landsforening for at det loves en økt satsing på petroleumsrettet FoU, men venter også på konkrete kroner og øre. De mener det er vanskelig å få øye på regjeringens prioriteringer særlig fordi det ikke hektes på noen prislapp eller økonomisk forpliktelse til de ulike tiltakene.

Nordområdestrategien bygger delvis på tidligere Statoil-sjef og Ap-mann Arve Johnsens prosjekt Barents 2020, som utenriksministeren ba den tidligere statssekretæren i Industridepartementet utarbeide.

Industrien har dermed fått en av sine egne som premissleverandør for nordområdestrategien. OLF er da også positiv til at regjeringen tar fram rapporten fra Johnsen vedrørende Barents 2020.

Reklame

NÅ: Knalltilbud på de superpopulære sekkestolene