Gå til sidens hovedinnhold

- Arbeidsgivers kostnader skal ikke økes

Stoltenberg mener ekspertgruppen på sykefravær har kommet med viktige innspill.

Regjeringens ekspertgruppe for å redusere sykefraværet ble onsdag overlevert arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Blant anbefalingene er at gradert sykemelding skal være hovedregel, egenmeldingsperioden skal økes til ti dager og arbeidsgiver skal være med å betale sykelønn etter åttende uke sykemelding.

- Det skal fortsatt være full lønn under sykdom og arbeidsgivers samlede kostnader skal ikke økes. Samtidig er det bred enighet om behovet for å redusere sykefraværet. Fraværet er for høyt og veksten det siste året er bekymringsfull. Ekspertgruppens forslag gir mange viktige innspill til våre felles drøftinger med partene i arbeidslivet om en ny IA-avtale, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Les: Du skal ikke sykemeldes 100 prosent

- Konstruktiv dialog
Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv, der avtalen blant annet skal bidra til reduksjon i sykefravær og uføretrygd.

- Vi har en god og konstruktiv dialog med partene i arbeidslivet. Jeg har derfor tro på at vi skal bli enige om veien videre innen fristen vi har satt for oss selv 1. mars, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, som legger til:

På dagsorden
- Jeg merker meg at forslagene om tettere og raskere oppfølging av sykmeldte og faglig veiledning til sykmeldere, i stor grad samsvarer med forslag som allerede er satt på dagsorden i våre diskusjoner med partene

Opposisjonen har stort sett tatt ekspertutvalgets anbefalinger positivt imot, der Frp har markert seg som den største motstanderen.

Les: - Vil føre til flere uføretrygdede

Partene i arbeidslivet og regjeringen skal drøfte innretningen på en ny IA-avtale og andre tiltak for å redusere sykefraværet.

Den nye avtalen kan være på plass 1. mars.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai

Kommentarer til denne saken