Gå til sidens hovedinnhold

Årtusenets laveste rente

Bankene kutter fastrentene på boliglån til tidenes laveste nivå. Og her er de 10 beste.

Norske banker har de siste ukene «kappet» om å kutte fastrentene på boliglån. Rentene er nå på det laveste siden århundreskiftet.

Tre til femårs fastrenter for de billigste boliglånene på Finansportalen ligger ligger på fra 3,3 til 3,9 prosent nominelt. For fastrenter på mellom fem og ti år ligger de beste fra 3,7 til 4,2 prosent.

Tar vi hensyn til rentefradraget på skatt og SSBs prognoser for inflasjon viser tallene at et boliglån i Fokus Bank med fastrente i ti år er nesten gratis de fire kommende årene.

Realrente på 0,65 prosent
Fokus Bank er nå landets billigste boliglånsbank for fastrenter både mellom tre og fem år (3,4 prosent) og for fastrenter på mellom fem og ti år (3,76 prosent).

Tegner du fastrentelånet på 3,4 prosent sikrer du deg en netto rente (realrente) på skarve 1,1 prosent i 2011 når vi tar hensyn til skatt og inflasjon. Går vi fire år frem i tid vil økt inflasjon sørge for at realrenten på fastrentelånet faller til 0,65 prosent - nesten gratis med andre ord.

Troner på topp
Fokus bank kuttet nettopp fastrenten og troner derfor på toppen av NA24s fastrentebarometer (tabell nederst i artikkelen).

- Vi opplevde et kraftig fall i lange renter denne uka og satte derfor renten ned med virkning fra tirsdag 13. sept. Fastrenten for tre års binding ble satt ned fra 3,70 prosent til 3,30 prosent, sier privatkønom i Fokus Bank Monica Haftorn Iversen til NA24.

Ifølge Haftorn Iversen er Fokus Bank stadig vekk i tetbildet på fastrentelån.

- Etter kuttet viser våre historiske tall at vi nå har årtusenets laveste fastrente for lån med tre og fem års binding. Forrige rekord hadde vi høsten 2010, da tre års fastrente var 3,55 prosent fem års fastrente var nede i 3,70 prosent. Tallene nå er 3,30 prosent for tre år og 3,65 prosent for fem år, opplyser hun.

Mange bør binde
- Anbefaler dere kunder å binde renta nå?

- Generelt er vi forsiktige med å anbefale kunder å tegne fastrenteavtale ut i fra et motiv om å «slå markedet», men det er likevel ingen tvil om at tilbudet nå er godt. Hovedmotivet for å velge fastrente bør være ut i et ønske om økonomisk forutsigbarhet, sier Haftorn Iversen.

Endres raskt
Hun minner om at fastrentelån er ferskvare.

- Våre rentetilbud kan endre seg fra en dag til en annen basert på hvordan de lange rentene endrer seg.

Mindre risiko nå
Nordea, som også hevder seg i toppen av fastrentebarometeret mener mange bør benytte muligheten til å sikre seg rekordlav fastrente.

- At vi befinner oss nærme et bunnpunkt er det ingen tvil om De som sitter med store boliglån og som vil forsikre seg mot rentesvigninger bør virkelig tenke seg om nå i forhold til binding, sier Nordeas forbrukerøkonom Christine Warloe.

Hun peker på at når fastrenten er presset så langt ned er det mindre risiko for å måtte betale rentetapserstatning dersom du har behov for å gå ut av avtalen før løpetiden er omme.

- Denne manglende fleksibiliteten er en av grunnene til at man skal tenke seg om to ganger før man binder. Men nå er risikoen for høye kostnader i forbindelse med brudd av avtalen litt borte, sier Warloe.

Her er landets beste fastrenter der Fokus bank regjerer på topp:
(gjelder boliglån på 1,5 millioner kroner, fastrente, sikkerhet innen 60 prosent)


Kommentarer til denne saken