Gå til sidens hovedinnhold

- Arven etter Stoltenberg er mer avhengighet

- Byråkratiseringen har økt med syv milliarder under Jens.

Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner mener Jens Stoltenberg og hans regjeringen har sviktet Norge og norsk økonomi. Stoltenberg har gjort Norge altfor avhengig av oljen og en høy oljepris.

- Arven etter Jens Stoltenberg er et mer oljeavhengig land. Et økende antall arbeidsplasser og finansiering av velferdsstaten er avhengig av høy oljepris. Det gjør oss sårbare, sier Sanner til Nettavisen NA24.

- Det er behov for en langsiktig strategi for å styrke vår konkurransekraft og bygge Norge som kunnskapsnasjon. Norge trenger flere ben å stå på, fortsetter han.

Høyres kronprins mener at dersom vi skulle få et kraftig og vedvarende oljeprisfall, vil det være dramatisk både for Norge, og særlig for de lokalsamfunnene, som har mistet de andre benene enn oljen.

- Derfor er det særlig viktig å sørge for at også det fastlandsbaserte, eksportrettede næringslivet får rammevilkår som gjør at de kan hevde seg i den internasjonale konkurransen, sier Sanner.

- Høyre vil blant annet gjøre det mer lønnsomt å investere gjennom bedre avskrivningsregler for maskiner og utstyr, mer attraktivt å investere i forskning og utvikling gjennom SkatteFUNN og Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA), og trappe ned den særnorske formuesskatten, fortsetter han.

Det er artikkelserien som Nettavisen NA24 har kjørt på de siste dagene som stiller spørsmålet om Norge bruker oljepengene riktig og om landets økonomi er sikret mot en nedtur, som har fått Sanner på banen.

- Norge er på vei til å bli sykt. Det er noe som har skjedd i dette samfunnet. Det er skummelt, sa Norsk Industris mektige leder, Stein Lier-Hansen, til Nettavisen NA24 sist uke.

LES SAKENE HER:

- Norge er på vei til å bli sykt

- Vi er et lite land og har cirka 600.000 som står utenfor

- Lønnen til alle nordmenn må stagges

Vil skrote Jens' hjertebarn

- Jens Stoltenberg har sviktet

Ap slår kraftig tilbake mot regjeringskollega

- Norsk økonomi er et pyramidespill

I motsetning til det andre store norske borgerlige partiet, Fremskrittspartiet, så er Høyre og Sanner veldig for handlingsregelen, som holder igjen bruken av oljepengene våre. Det vil si at staten ikke skal bruke mer enn fire prosent årlig av Oljefondet.

- Handlingsregelen har vært, og er, et viktig ankerfeste i finanspolitikken. Den sikrer en jevn og forutsigbar innfasing av oljepenger i norsk økonomi. Høyre er en garantist for at det holdes orden i økonomien og vi vil fastholde handlingsregelen, sier Sanner.

600.000 står utenfor arbeidslivet

På akkurat det premisset har Stoltenberg overholdt handlingsregelen, ifølge Sanner. Men han mener imidlertid at Stoltenberg har sviket handlingsregelen på bruken av oljepengene, som er brukt på økt offentlig byråkrati i stedet for infrastruktur og utdanning.

- Jens Stoltenberg er svært opptatt av den første delen, men han har forlatt det andre premisset som er vel så viktig. Dermed har han i åtte år brutt handlingsregelen. Det er som om man har brukt 150.000 kroner som man har satt av til egenkapital for å kjøpe bolig, og er stolt over å ha holdt seg innenfor budsjettet – men har brukt pengene til å kjøpe bil, sier Sanner.

Det er nå rundt 600.000 nordmenn som står utenfor arbeidslivet i Norge og er på ulike helserelaterte ytelser som sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

- Folk som er så syke at de ikke kan jobbe, skal selvsagt ha en trygghet for økonomien. Men de som er i stand til å arbeide, bør få den nødvendige tilretteleggingen som er nødvendig for at de skal kunne bidra til verdiskapingen i samfunnet og ta del i det fellesskapet som arbeidslivet tilbyr, sier Sanner.

- Veksten i unge uføre og veksten arbeidsledigheten blant funksjonshemmede er en stor bekymring. Ikke først og fremst fordi samfunnet må stille opp med trygdeytelser i stedet for å få skatteinntekter, men først og fremst fordi mange av de som i dag stenges ute fra arbeidslivet, ønsker å være i jobb, sier han.

Offentlig byråkrati økt med syv milliarder

Antall ansatte i offentlig sektor øker og det kommunale byråkratiet koster mer enn noen gang. Under Stoltenberg-regjeringen har kommunenes administrative utgifter økt med syv milliarder kroner til 26 milliarder, ifølge Sanner.

- Vi har en god offentlig sektor i Norge. Utfordringene ligger i en byråkratisering som også de offentlig ansatte ser som et problem. Byråkratisering er ikke de ansattes skyld, men et politisk ansvar, sier Sanner.

- Økt statlig byråkrati fører også meg seg et voksende lokalt byråkrati. Mens kommunesektorens administrative utgifter sank under den borgerlige regjeringen fra om lag 21 milliarder kr i 2002 til 19 milliarder i 2005, har de nå økt til 26 milliarder kroner, fortsetter han.

Bare slaver jobber

I årene som kommer er utfordringen å øke produktiviteten i offentlig sektor.

- En undersøkelse fra Menon har tidligere vist at vi kan spare om lag 20 milliarder kroner årlig gjennom bedre offentlige innkjøp. Høyre vil også innføre «nøytral moms» i staten noe som vil øke konkurransen om innkjøp, sier Sanner.

Stein Lier-Hansen, Norsk Industris mektige leder, er bekymret for helsetilstanden til AS Norge. Politikerne bruker nå vel 125 milliarder kroner av oljeinntektene for å dekke inn «underskuddet».

- Det er noe som har skjedd i dette samfunnet. Det er skummelt, sa Lier-Hansen til Nettavisen NA24 sist uke.

Han dro paralleller til tidligere velstående samfunn.

- Gamle Rom var en av stormaktene som overlevde lengst, men de gikk over ende på grunn av dekadensen til slutt. De kom inn i en situasjon hvor det ikke lenger var så viktig å jobbe, et ordtak sa at det bare var slaver og hester som jobbet. De andre drakk vin, skrev og var filosofer, sa industritoppen.

LES MER HER: - Norge er på vei til å bli sykt

Reklame

NÅ: 30 % rabatt på alle Kastel-modeller

Kommentarer til denne saken