Det vakte oppsikt da det ble kjent at fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) var blant søkerne til ny fylkesmann i Troms.

Etter det Nettavisen erfarer, blir Aspaker utnevnt til fylkesmann i Troms i statsråd fredag 6. juni.

Avgjørelsen om at hun får jobben, ble erklært i statsråd fredag.

Sanner: - Dyktig kvinne
- Med Elisabeth Aspaker som fylkesmann får vi på plass en dyktig kvinne med solid erfaring og god kjennskap til fylket, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Aspaker åremålsutnevnes til fylkesmann i Troms for en periode på seks år.

Får en vikar
Hun vil tidligst kunne tiltre høsten 2017, etter inneværende stortingsperiode.

Det vil derfor bli utlyst vikariat som fylkesmann i Troms for perioden frem til Aspaker er klar.

Historisk
Det er første gang at en statsråd har fått en ny jobb mens personen er statsråd.

Det er sju søkere til stillingen, tre kvinner og fire menn, ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

- Ser at dette kan skape spekulasjoner
- Jeg ser at dette kan skape spekulasjoner rundt min posisjon som statsråd. La meg derfor slå fast at jeg fortsetter som fiskeriminister, uansett hva som blir utfallet av søkeprosessen. Jeg kan for øvrig ikke tiltre som fylkesmann i Troms så lenge jeg også er stortingsrepresentant, sa Aspaker til Nettavisen 11. april.

Les Stavrums kommentar: Fylkesmann på vent i tre år
Les også: Professor: - Nå skal det kuttes i antall statsråder

- Det venter et liv etter politikken ...
Aspaker forklarte søknaden som en forberedelse på «et liv etter politikken».

- Likefullt, det er viktig å forberede seg på at det venter et liv også etter politikken. Når Fylkesmannsembetet i hjemfylket mitt nå lyses ledig, kunne jeg ikke la denne anledning til å søke gå fra meg. For en som er genuint opptatt av samfunnsutvikling, vet hvilke oppgaver fylkesmannen har og kjenner fylket så godt, vil en slik stilling gi alle muligheter til å få arbeide med noe som interesserer meg også den dagen jeg forlater rikspolitikken, fortalte Aspaker.

Dagens fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen, fikk jobben i august 2001 - men tiltrådte først i 2006.

Politisk CV
Elisabeth Aspaker (51) har vært stortingsrepresentant siden 2005 og er innvalgt på Stortinget i inneværende periode. Hun ble ved regjeringsskiftet i oktober 2013 utnevnt som fiskeriminister. Hun har hatt en rekke ulike verv, både innen politikk, organisasjonsliv og privat næringsliv. Aspaker var i en periode fylkesvaraordfører i Troms, og har både vært politisk rådgiver og statssekretær i tidligere regjeringer.