Gå til sidens hovedinnhold

- Asylsøkere er ikke dyr

Frps Per Sandberg vil innføre elektronisk merking av asylsøkere for å hindre at de stikker av mens asylsøknadene er til behandling. Noas mener partiet ikke vet forskjell på dyr og mennesker.

Allerede i januar i fjor foreslo Sandbergs partikollega, Frps justispolitiske talsmann Jan Arild Ellingsen, at asylsøkere burde tvinges til å bære elektroniske ”håndjern” slik at myndighetene til enhver tid hadde kontroll på dem.

Nå tar Sandberg opp ballen igjen. Frps innvandringspolitiske talsmann viser til at britiske myndigheter allerede forhandler med flere sikkerhetsfirma om slik merking.

HTML EMBED
SI DIN MENING:
Bør asylsøkere merkes elektronisk for å hindre at de stikker av?
Ja
Nei
Vet ikke

Se resultat

Opp i Stortinget
– Frp vil legge frem forslag om dette i Stortinget allerede i høst. Vi vil hente inn informasjon fra de britiske sikkerhetsfirmaene. Det burde for øvrig norske myndigheter også gjøre, sier Sandberg til VG.

Sandberg ser ingen negative sider ved en slik merking. Det gjør imidlertid generalsekretær Morten Tjessem i Noas – Norsk organisasjon for asylsøkere.

- Ikke dyrerase
- Nå bør Sandberg snart slå opp i leksikon, slik at han ser at asylsøker ikke er en dyrerase, men mennesker, sier Tjessem til TV 2 Nettavisen.

Han mener Frp stadig slår politisk mynt på å sverte svake grupper, blant annet asylsøkere.

Sandberg forsikrer at han godt vet at asylsøkere er mennsker.

- En bagatell
- Selvsagt er jeg fullstendig klar over at det er mennesker vi snakker om, og også at noen få av disse er et uromoment som skaper usikkkerhet i det norske samfunnet. Men hvis de hvis de kommer hit fordi de frykter for sitt liv og helse, burde det være en bagatell å gå med et elektronisk armbånd, sier Per Sandberg til TV 2 Nettavisen.

Han begrunner ønsket om merking med at det rundt 3.000 asylsøkere blir borte fra mottakene hvert år.

- Myndighetene mener de fleste reiser fra landet, men jeg tror mange blir boende i Norge. Merking av asylsøkere skaper bedre oversikt over hvor asylsøkerne til en hver tid befinner seg, sier Sandberg til VG mandag.

Flere politikontroller
- Dere i NOAS er vel også interessert i at asylsøkerne ikke skal forsvinne?

– Selvfølgelig er det ikke gunstig å ”miste” asylsøkere, men faktum er at svært få av dem går under jorda i Norge. Noen drar hjem på egen hånd uten politieskorte, andre reiser videre til andre land for å søke lykken der, når de skjønner at de har dårlige sjanser her, sier Noas’ generalsekretær Morten Tjessem.

Han tar til orde for flere politikontroller mot bransjer hvor det er vanlig å benytte illegal arbeidskraft, for å finne forsvunnene asylsøkere.

Ikke kvinner og barn
Morten Tjessem ser også praktiske problemer ved et elektronisk ”håndjern”.

- Mennesker vil kunne ta av seg armbåndet. I et åpent og demokratisk samfunn vil det alltid være noen som oppholder seg illegalt, sier Tjessem.

Per Sandberg vil nå ta med forslaget til sin fraksjonsgruppe på Stortinget.

- Utlendingsloven kommer opp til revisjon i høst. Jeg mener forslaget om elektronisk merking kan tas inn i et av våre lovendringsforslag, sier Sandberg til TV 2 Nettavisen.

- I utgangspunktet mener jeg ikke at alle asylsøkere skal merkes, det ville bli enormt kostbart. Kvinner og barn er ikke en kategori som forsvinner fra mottakene, men enslige menn og mindreårige gutter bør vi vurdere å merke, sier Sandberg.

Han understreker at han trenger mer informasjon fra Storbritannia, både om kostnasdsspørsmålet, hvordan brikkene fungerer og hvem som forsvinner før forslaget formelt kan stilles i Stortinget.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem

Kommentarer til denne saken