Gå til sidens hovedinnhold

Avfallsanlegg truer fugler

Søppelfyllinger truer mange fuglearter. Det skyldes at de fungerer som foringsanlegg for reirplyndrere som kråker og måker.

Oslo (ANB): Reirplyndring og matmangel er de viktigste årsakene til at hekking hos fugl blir mislykket. Ny forskning viser at avfallsdeponiene bidrar til oppsiktsvekkende mye plyndring, viser forskning fra Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT).

Over hele Europa er det dokumentert nedgang i flere hekkebestander av mange fuglearter, for eksempel vadefugler og små arter av måkefugl.

– Resultatene er mye verre enn jeg trodde og vekker internasjonal oppsikt, sier førsteamanuensis Magne Husby ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, som har forsket nettopp på reirplyndring (predasjon) i tilknytning til avfallsdeponi.

Kunstige reir
Avfallsdeponier tiltrekker seg store mengder med kråkefugler og måker, samt en del pattedyr, som har det til felles at de er velkjente reirplyndrere.

– Prosjektet har avslørt et tydelig mønster, sier Husby.

Han har funnet ut at reirplyndrerne slår til i et stort område rundt avfallsanleggene, helt opp til 8 kilometer unna.

All innsamling av data foretok Husby i 2002 og 2003. Da satte han ut nær 1.800 kunstige reir i 34 ulike områder i en avstand fra 0-30 kilometer fra avfallsanlegget i Skjørdalen i Verdal. Reirene ble plassert både på bakken og i trær, samt inne i skog, i kantsoner mot plantefelt og ute på hogstflater.

I hvert reir plasserte han ett naturlig egg og ett plastilinaegg, hvor sistnevnte kunne vise bite- eller hakkemerker for å avsløre hvem som plyndret reiret. Totalt ble 649 av 1.793 reir plyndret. Plyndringen avtok markert med avstanden til deponiet.

Kråkene verst
Merker i plastilinaeggene viste at det var mer fugl (91 prosent) enn pattedyr som plyndret reirene. Kjente reirplyndrere som kråker og måker finnes i hopetall ved søppelfyllinger.

– Det er derfor et tankekors at vi her mater kråker og stormåker med de positive effekter det har på deres populasjoner såpass nært viktige fredede våtmarksområder, slik vi for eksempel gjør på Innherred og mange andre steder i Norge og i Europa.

Reirplyndringen er en trussel mot alle fuglearter som har åpne reir nært avfallsdeponiet, også arter som regnes som truede.

Noen truede fuglearter drar likevel fordel av søppeldeponiene. Det er rovfugler som tar kråkefugl og måker, en matkilde det er god tilgang på året rundt. (ANB)

Kommentarer til denne saken