Det er kaos på verdens børser. Store verdier er borte i løpet av de siste ukene som følge av kursras. Minskende tillitt i finansmarkedene gjør at prisen bankene tar for å låne til hverandre øker.

Før børsfallet slo inn var det ventet at styringsrenten ville bli satt opp med 0,25 prosentpoeng til 2,5 prosent.

Da Norges Bank først la ut rentebanen etter forrige rentemøte ble det angitt en sannsynlighet for renteøkning i august på 60-70 prosent. Men disse viste seg så å være feil. Det var Nordea Markets som oppdaget feilen.

Les mer her: Norges Banks hemmelige rentetabbe

Nordea, som da så for seg en 100 prosents sannsynlighet for renteøkning, har nå snudd.

- Den finansielle uroen har endret bildet. Ikke bare har risikoen for en internasjonal nedtur økt, det norske markedet er sterkt påvirket. Tre måneders pengemarkedsrenter er nå 10-15 basispoeng over Norges Banks anslag for tredje kvartal (snitt). Slik det ser ut nå er det en økt sannsynlighet at de høyere spreadene i pengemarkedene vil vedvare en stund, og det er risiko for at de kan øke ytterligere. Legg til dette at kronen har holdt seg overraskende sterkt (er omtrent som ventet av Norges Bank) til tross for flukten til sikkerhet. Internasjonale renteforventninger har falt siden juni, noe som argumenterer for en sterkere krone dersom Norges Bank hever renten, skriver Erik Bruce i en melding.

Kan gi økte renter
På kort sikt kan det bety økte renter for boliglånskunder som sitter på lån med flytende rente. I Dagens Næringsliv tirsdag 9. august varsler DnB Nor en økning i boliglånsrenten på 0,25 prosentpoeng.

Ifølge Nordea-sjef Gunn Wærstad er det tett sammenheng mellom rentene som er i markedet og rentene norske bankkunder må betale.

Renten skal ned
Det siste poenget skal norske boliglånskunder være glad for.

Eksperter NA24 tror har snakket med tror nemlig på lavere boligånsrenter fremfor høyere.

- Problemene i Europa, USA og andre deler av verden bunner i manglende økonomisk vekst, noe som før eller siden betyr lavere renter for boliglånskunder både i Norge og andre steder, sier privatøkonomiekspert Rune Pedersen i ABC Penger til NA24.

Vil nulle ut eventeulle renteøkninger
- Dersom norske banker gjør som DnB Nor varsler og hever renten på lån med flytende rente med 0,25 prosentpoeng vil Norges bank effektivt oppheve det ved å ikke heve renten som planlagt, sier Pedersen.

Det kan skje allerede i morgen, onsdag 10. august, ved at sentralbanksjef Øystein Olsen lar være å heve renten som tidligere varslet.

- Blir renten satt opp onsdag, tror jeg vi i stedet får se en lavere rentebane. I tillegg skal fastrenter på boliglån ned slik det internasjonale bildet ser ut nå, sier Pedersen.

Lav rente ikke et godt tegn
Han minner om at lav rente generelt sett ikke er et godt tegn.

- Lav rente betyr dårlige tider, færre arbeidsplasser og lavere lønnsvekst, minner Pedersen om.

Vanskeligere å få lån
Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen tror ikke hovedproblemet for norske boliglånskunder er kortsiktig høyere rente.

- Lavere tillitt i pengemarkedene kan få som konsekvens at norske banker blir langt strengere i vurderingen av lånesøknader. Det kan med andre ord bli langt vanskeligere å få lån, sier Andreassen.

Han er enig med Pedersen i at rentene heller skal ned enn opp.

- Dersom markedet har rett er det ikke usannsynlig at boliglånsrentene vil falle, sier Andressen, som tror fastrenter på boliglån skal tilbake til nivået de var på i mai 2011 i år.

Tror ikke Norges bank vil heve renten
Andreassen tror i likhet med Pedersen og Nordea at Norges bank vil nulle ut eventuelle renteøkninger fra bankene på lån med flytende rente.

- Norges Bank vil tilpasse seg bankenes adferd og det som skjer i pengemarkedene. Når vi nå allerede ser at pengemakredsrenten har steget med 0,25 prosentpoeng tror jeg med rimelig grad av sikkerhet at Norges bank ikke vil heve styringsrenten i morgen onsdag, sier Andreassen.

Ikke alt er helsvart
Andreassen mener generelt at det virker som markedsaktører i øyeblikket opptrer for pessismistisk.

- Det er riktig at veksten er svak i mange nøkkeløkonomier. Det gjenstår imidlertid å se hvor svak veksten faktisk blir. Husk at en del ting går bra. Blant annet holder forbruket i Asia seg på et nivå som er bra for verdensøkonomien, sier Andreassen.