Gå til sidens hovedinnhold

Bandidos skylder nær en halv milliard kroner

Mennene bak Bandidos-bomben i Drammen må betale nærmere en halv milliard kroner til Gjensidige Nor.

Drammen tingrett ga en strafferabatt på 95 prosent i sin erstatningsdom i 2002. Det innebar at de syv bombedømte, deriblant fem nåværende Hells Angels-medlemmer, måtte betale bare rundt 14 millioner kroner av erstatningssummen på rundt 290 millioner kroner pluss renter, melder Aftenposten.

Men rabatten ble fjernet med et pennestrøk av Borgarting lagmannsrett tirsdag. Erstatningskravet stiger med dommen i lagmannsretten til drøyt 450 millioner kroner – nær en halv milliard kroner.

25 millioner i renter
For hvert år stiger kravet ytterligere med mer enn astronomiske 25 millioner kroner i renter. Informasjonssjef Øystein Thoresen i Gjensidige Nor sier at forsikringsselskapet nå kan jakte på mulige skjulte verdier.

– Med denne avgjørelsen er det lite sannsynlig at vi vil forfølge kravet mot Hells Angels som organisasjon, slik vi antydet før rettsforhandlingene, sier Thoresen.

Stort farepotensial
Lagmannsrettens tre juridiske dommere er enig med forsvarerne i at de syv sannsynligvis aldri vil kunne innfri kravet og at dette kan få uheldige følger for deres rehabilitering, sosiale liv og muligheter til å forsørge familien. Men retten avviser likevel at det er urimelig å legge hele erstatningskravet på de dømtes skuldre.

Lagmannsretten viser til at bombeangrepet mot Bandidos-hovedkvarteret var organisert voldskriminalitet med et usedvanlig stort farepotensial.