26. april tikket følgende melding inn til NA24 fra en av landets banker: "Vi inviterer folk over hele landet til å være med å fordele inntil tre millioner kroner på Facebook". Banken ber om forslag til organisasjoner og prosjekter som fortjener pengestøtte fordi de gjør noe som er viktig for lokalsamfunnet.

Kundene betaler
Denne praksisen har fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet sett seg lei på.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

- I løpet av de siste åtte årene har sparebankene gitt gaver for 4100 millioner kroner til verdige formål. Disse pengene er det du som kunde som betaler, sier Jensen til NA24.

Han peker på at inn til det store kretsløpet, som bankvesenet utgjør, er det bare kundene som bidrar med penger.alle gaver som banknæringen gir, betales til syvende og sist av kundene.

- Det er derfor bankkundene og ikke – som det blir hevdet – banknæringen som er en av de aller største private bidragsyterne til idrett, kultur og frivillighet i Norge sier Jensen.

26 prosent støtter bankenes praksis
I forkant av Finansnæringens dag 27. mars 2012 publiserte FNO resultatene fra Norsk finansbarometer 2012. Ett av funnene i undersøkelsen er at 26 prosent av de spurte mener at det viktigste samfunnsansvaret bankene tar er å gi økonomisk støtte til ulike formål i lokalmiljøet.

- Utdeling av gaver til allmennyttige formål er en viktig del av sparebanknæringens egenart og grunntanke, sier kommunikasjonssjef i FNO Tonje Westby i en melding på FNOs hjemmeside .

74 prosent kan være mot
- Som tilhenger av idrettsanlegg, hornmusikk og andre kulturuttrykk har jeg vansker med å bli “gærn’ på” de formål som bankene har valgt å støtte. Men det ikke gitt at alle andre kunder har samme innstilling. Det vil helt sikkert være kunder som ikke ønsker å finansiere bankenes gaver til idrett, kultur og frivillighet, om ikke annet fordi de selv ønsker å bestemme hvilke verdige formål som skal motta deres gavedryss, sier Jensen.

Han tror en stod andel av de 74 prosentene i undersøkelsen ikke mener det er viktig at bankene gir økonomisk støtte til ulike formål i lokalmiljøet.

- Jeg ser heller ikke bort fra at mange kunder anser gavene for å være ledd i kommersiell merkevarebygging og at kunden føler lite behov for å finansiere slik aktivitet, sier Jensen.

Innenfor samfunnsoppgaven?
Fagdirektøren spør seg om bankenes gavmildhete ligger utenfor den egentlige samfunnsoppgaven bankene har.

- Hva er bankenes egentlig samfunnsoppgave? Utøver de samfunnsansvar ved å dele ut kundenes penger til gode formål i lokalsamfunnet? Og er alle enige om at det skal være slik?, spør Jensen.